Concurrentie & Marktwerking

De ACM – de Autoriteit Consument & Markt – omschrijft zijn missie als volgt: markten goed laten werken voor consumenten en bedrijven. Daarbij ziet de ACM onder meer toe op de Mededingingswet. Deze wet waarborgt effectieve en eerlijke concurrentie.

Op grond van die wet geldt het kartelverbod. Ondernemers mogen in principe onderling geen afspraken maken, ook niet over prijzen.

Met de enorme toename van het aantal zzp-ers is er ook een groep ontstaan die een kwetsbare positie aan de onderkant van de arbeidsmarkt inneemt.

Met het Consultatiedocument Leidraad Tariefafspraken zzp-ers laat de ACM zien welke ruimte zzp-ers hebben om toch tot collectieve afspraken te komen. De ACM ziet daarbij in drie gevallen ruimte:

  1. voor “zij-aan-zij”werkers, zelfstandigen die alleen hun arbeid inbrengen voor werkzaamheden die ook door werknemers worden verricht. Deze werkzaamheden zijn volgens de ACM geen ondernemingsactiviteiten;
  2. op grond van de zgn. bagateluitzondering kunnen maximaal acht zzp-ers met een gezamenlijke omzet van niet meer dan 1,1 miljoen euro onderling afspraken maken, indien zij niet meer dan 10% marktaandeel hebben, en
  3. op grond van de algemene uitzondering op het kartelverbod voor efficiëntieverbetering.

Interessant is hoe de ACM zich mengt in de tot nu toe vrij eenzijdige discussie over schijnzelfstandigen.

Volgens de VLOK schuilt het gevaar bij het vaststellen van minimumtarieven hierin, dat die voor degene met een zwakke onderhandelingspositie meteen het maximumtarief zullen worden.

Bron: ACM

Delen: