Met steun van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de VLOK in 2008 het project Klussen aan de Toekomst kunnen uitvoeren.

In dit project zijn voorlichtingsavonden, brainstormsessies en workshops gehouden om alle klussenondernemers bewust te maken van de invloed van hun leeftijd. Zowel voor jongere, als voor oudere ondernemers werden specifieke problemen in kaart gebracht. Ook zijn mogelijke oplossingen naar voren gekomen.

Omdat de vergrijzing van de maatschappij de komende decennia zijn sporen steeds nadrukkelijker zal nalaten, zijn de ervaringen van het project opgenomen in een digitale workshop Klussen aan de Toekomst. In deze workshop kun je als klussenondernemer als het ware in een spiegel kijken. Door jouw eigen situatie in beeld te brengen zul je jezelf meer bewust zijn van waar je staat. Gaandeweg de workshop komen onderwerpen aan de orde met knelpunten en mogelijke oplossingen.

De VLOK houdt met dit instrument het onderwerp ‘Leeftijdsbewust Werken’ actueel.