Met steun van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de VLOK in 2008 het project Klussen aan de Toekomst kunnen uitvoeren.

In dit project zijn voorlichtingsavonden, brainstormsessies en workshops gehouden om alle klussenondernemers bewust te maken van de invloed van hun leeftijd. Zowel voor jongere, als voor oudere ondernemers werden specifieke problemen in kaart gebracht. Ook zijn mogelijke oplossingen naar voren gekomen.

Omdat de vergrijzing van de maatschappij de komende decennia zijn sporen steeds nadrukkelijker zal nalaten, zijn de ervaringen van het project opgenomen in een digitale workshop Klussen aan de Toekomst. In deze workshop lieten we klussenondernemer als het ware in een spiegel kijken. Door hun eigen situatie in beeld te brengen werden zij zichzelf meer bewust van waar ze stonden. Gaandeweg de workshop kwamen onderwerpen aan de orde met knelpunten en mogelijke oplossingen.

De VLOK heeft het onderwerp ‘Leeftijdsbewust Werken’ sindsdien altijd op de agenda gehouden. Dat heeft er onder meer toe geleid, dat de perceptie van leden op op hun 65-ste te stoppen met werken – al voor de verhoging van de AOW-leeftijd – zich wijzigde. Leden blijven tot op heden langer doorwerken en plezier beleven aan het maken van mooie dingen voor hun klanten.

In 2019 is het onderwerp meegenomen met het Jaarthema “Duurzamer? Duurzamer!”.

terug naar Projecten

 

 

Delen: