Gemeente Rotterdam helpt MKB te verduurzamen

De Gemeente Rotterdam heeft contact gezocht met de VLOK voor het project “Energie Klus & Coach voor MKB”. De gemeente wil middenstandsbedrijven in de oudere wijken van de stad helpen te verduurzamen. Door middel van adviezen, een financieel steuntje in de rug voor de eerste maatregelen en coaching om op de ingeslagen weg voort te gaan wil de gemeente de ondernemers laten ervaren, dat bijvoorbeeld zuinig omgaan met energie eenvoudig is en direct geld oplevert. Kleine middenstandsbedrijven, zoals buurtwinkels en kleine horecabedrijven hebben vaak moeite om het hoofd boven water te houden en kunnen de hulp van de gemeente goed gebruiken. Bovendien wil de gemeente ook graag, dat lokale ondernemers bij de uitvoering betrokken worden. En dat er kwaliteit geleverd wordt. In dat verband heeft de VLOK de gemeente erop gewezen, dat sommige branches ter borging van kwaliteit voor consumenten zijn aangesloten bij de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken, zoals BouwGarant, Techniek Nederland en de VLOK.

Bijzondere voorwaarde

Uiteindelijke heeft de gemeente als een van de kwaliteitseisen voor het uitvoeren van de energieklussen gesteld ”lid van de VLOK of een vergelijkbare (branche)organisatie”.

Naar aanleiding van vragen over deze eis heeft de aanbestedende dienst onder meer opgemerkt: “VLOK heeft een kwaliteitsprogramma Vakmanschap en Zekerheid ontwikkeld om VLOK-leden te ondersteunen bij het op peil houden en verbeteren van hun vakkennis en ambachtelijke vaardigheden. Daarnaast heeft de VLOK de mogelijkheid om leden te royeren in geval van (aanblijvende) klachten. Dit is geen garantie voor kwaliteit, wel een indicator van de professionaliteit.”

En over gelijkwaardigheid: “Gelijkwaardigheid is als het lidmaatschap voldoet aan dezelfde vereisten als van de VLOK. Indien de inschrijver beschikt over een VLOK lidmaatschap of een lidmaatschap bij Techniek Nederland of Bouwend Nederland, voldoet de inschrijver sowieso. Indien een inschrijver zich beroept op een ander lidmaatschap of certificaat, dient inschrijver hierbij onderbouwd toe te lichten en aan te tonen dat het lidmaatschap of certificaat gelijkwaardig is.”

Een rondgang onder de leden heeft geleerd, dat het werk en de contacten met andere middenstandondernemers als een mooie uitdaging wordt ervaren. Tenslotte is het werken voor dergelijke opdrachtgevers niet veel anders dan werken voor consumenten (één-op-één-relatie).

Daarom zet de VLOK zich actief in om te onderzoeken hoe VLOK-leden kunnen bijdragen aan het welslagen van het project. Bij het slagen van dit project zullen mogelijk andere gemeenten volgen.

 

 

 

 

Delen: