Met garantie of (waar)borg geeft iemand aan ergens voor in te staan. Er bestaan verschillende soorten van garantie. De belangrijkste vormen van garantie zijn de wettelijke garantie en de overeengekomen garantie.

Wettelijke garantie

De consument wordt bij het kopen van goederen in de wet extra beschermd. Voor de koopovereenkomst zijn in de wet veel regels opgenomen van zogenaamd: ‘dwingend recht’. Dat betekent dat een fabrikant of winkelier deze regels niet opzij kan zetten, ook niet in zijn garantiebepalingen. Deze regels ter bescherming van de consument zijn opgelegd door de Europese Unie. Je zult ze dus ook aantreffen in andere europese landen. Een consument heeft in het algemeen recht op een product dat voldoet aan eisen waaraan hij redelijkerwijs mocht uitgaan, het zogenaamde conformiteitsbeginsel.

Als consument moet u ook regels in acht nemen om een beroep op de wettelijke garantie te kunnen doen. Zo kan geen beroep worden gedaan op garantie vanwege onzorgvuldig gebruik van een product. Ook moet u een gebrek aan het product binnen ‘bekwame’ tijd aan de verkoper melden. Als verjaringstermijn geldt een termijn van twee jaren.

Overeengekomen garantie

Aangezien de wet over het algemeen niet aangeeft hoe lang een garantietermijn precies duurt, geven verkopers vaak aan hoe lang zij garantie op hun product willen verlenen. Die garantietermijn staat over het algemeen in de algemene voorwaarden.

Het zal duidelijk zijn dat de garantietermijn behoorlijk kan verschillen naar gelang de aard van het product. Versprodukten, zoals groenten en melk, hebben een beperkte houdbaarheidsperiode. Van een auto verwacht je langer plezier te hebben. Maar ook binnen dezelfde producten zie je soms grote verschillen. Bij verrekijkers levert de ene fabrikant een garantie van 5 jaar en een andere maar liefst 30 jaar! Voor u als klant is deze zogenaamde fabrieksgarantie overigens niet van belang. Het is de winkel waar u de verrekijker koopt, die u garantie moet geven. Als een verrekijker bij zorgvuldig gebruik tenminste tien jaar goed moet kunnen functioneren (volgens het conformiteitsbeginsel), heeft u recht op 10 jaar garantie.

Als je weet wat garantie is, is de volgende vraag: Wie geeft garantie?

 

Delen: