Sinds de oprichting in 1983 heeft de VLOK veel aandacht besteed mens- en milieuvriendelijk ondernemen. Geen wonder, mensen die betrokken waren bij de stichting MeMo (mens- en milieuvriendelijk ondernemen, zie archiefoverzicht 1977-1991) stonden aan de wieg van de VLOK.

Lang voordat ‘duurzaam bouwen’ een begrip werd, probeerden de leden van de VLOK al een antwoord te vinden op de vraag hoe een klussenbedrijf het beste kan ondernemen.

Veel leden kiezen bewust voor een kleinschalige en klantgerichte manier van werken. Zo kunnen ze maatwerk leveren dat echt voorziet in de behoeften van de klant. Ze zien duurzaamheid vooral als een vorm van ‘bestendigheid’. De leden van de VLOK maken graag blijvende dingen voor klanten met wie ze een duurzame relatie onderhouden. Ze werken veelal voor vaste klanten in een beperkte regio. Dat betekent minder transport en minder energiegebruik.

De VLOK stimuleert het gebruik van duurzame materialen en technieken. Zoals materialen die uit milieuoogpunt verkieslijk zijn, bijvoorbeeld hernieuwbare materialen (bijv. FSC-hout) en materialen die minder energie gekost hebben bij productie en transport, technieken die energie kunnen opwekken (zoals zonneboilers) en het tegengaan van verspilling.

Maar er is ook veel aandacht voor de duurzaamheid van de verwerker. Klusbedrijven aangesloten bij de VLOK gebruiken zoveel mogelijk materialen en technieken die arbo-technisch verantwoord zijn.

In 1998 verscheen de Map Duurzaam Klussen – een project dat mogelijk gemaakt was door een bijdrage van het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) – en bedoeld om vakmensen informatie te geven over materialen.

Ter ondersteuning van deze benadering onderhoudt de VLOK contact met enkele vooraanstaande organisaties op het gebied van duurzaam werken en milieuvriendelijk bouwen:

 

Delen: