VLOK_Vakmanschap_en_Zekerheid_fc

Klussenbedrijven vormen een sterke schakel in de keten die producenten van bouwmaterialen en gereedschappen verbindt met de consument. Producten – zowel fabrikanten als importeurs – hebben een beperkte greep op de toepassing van hun producten, en daarmee op factoren als garantie en klanttevredenheid. Als branchevereniging voor klussenbedrijven heeft de VLOK in dit kader een programma voor producenten uitgewerkt voor kwaliteitsverbetering van de producttoepassing door haar leden. Het programma – Vakmanschap en zekerheid – is er in eerste instantie op gericht de kennis en vaardigheden onder klussenbedrijven te vergroten en zo de faal-, service- en garantiekosten voor klussenbedrijf en product te verlagen.

De focus van het kwaliteitsprogramma Vakmanschap en Zekerheid is producten meer zicht te geven op een onberispelijke eindtoepassing van hun producten door klussenbedrijven. Door het creëren van trainingsmogelijkheden, in samenwerking met, of onder auspiciën van producenten, en het het certificeren van klussenbedrijven die de trainingen met goed gevolg hebben doorlopen, biedt het programma de producent een unieke mogelijkheid om de eigen kwaliteitsnormen in het verwerkingsproces te implementeren en garanderen.

De kernpunten van het programma Vakmanschap en Zekerheid zijn:

  • Structuur geven aan de kennisoverdracht tussen producent en klussenbedrijf
  • Invoering van productgerelateerde kwaliteitsertificaten voor klussenbedrijven
  • Het doorlopend actualiseren van deskundigheid bij klussenbedrijven
  • Bindende garantiebepalingen tussen klussenbedrijf en producent
  • Registratie van deelnemende klussenbedrijven
  • Het tastbaar maken van de toegenomen deskundigheid

Als intermediair tussen producent en klussenbedrijf levert de VLOK een structurele bijdrage aan de realisatie van deze kernpunten.