Er zijn verschillende partijen betrokken bij het geven van klusgarantie. Welke partijen zijn dat? En wat is uw eigen verantwoordelijkheid als consument?

Garantie door de fabriek

Sinds 2003 is het niet meer een fabrikant die de consument garantie geeft, maar degene die het product verkoopt. Degene van wie u het product koopt, dat is degene, die aan u garantie moet geven. In de praktijk is de fabrieksgarantie zeker niet helemaal verdwenen. Elke fabrikant heeft er belang bij, dat de eindgebruiker – dus u als consument – tevreden is over de geleverde producten.

Garantie door het klussenbedrijf

Wanneer u een klus laat uitvoeren door een klussenbedrijf,  dan geeft dit klussenbedrijf automatisch klusgarantie op de door hem aan u geleverde producten en diensten. Dit geldt dus niet wanneer u zelf bijvoorbeeld een kraan voor de badkamer hebt gekocht. In dat geval bent u als consument voor de garantie op de kraan aangewezen op de winkel waar u de kraan hebt gekocht. Alleen wanneer de kraan door toedoen van de klussenondernemer is beschadigd bij het plaatsen, kunt u hem daarop aanspreken en wijzen op de klusgarantie.

Garantie door de VLOK

Er kan een situatie ontstaan, waarin u het niet eens bent met het VLOK-klussenbedrijf over de geleverde kwaliteit. U kunt zich dan wenden tot de Geschillencommissie Klussenbedrijven.  Bij een uitspraak of bemiddeling door de commissie, staat de VLOK garant voor het nakomen van de uitspraak.

En dan rest de vraag: Wanneer eindigt de garantie?

 

terug

 

 

Delen: