Elke tip lijkt misschien een open deur, maar de praktijk leert anders.

Voorkomen is – ook bij klussen – beter dan genezen. 

Daarom kan het geen kwaad te zien hoe een ander het doet. Voor de doe’t zelver is er op internet voldoende te vinden, onder meer bij Timmerman Koos.

Maar wil je niet zelf aan de slag en gebruik maken van een vakman of -vrouw? Dan hebben we een paar praktische tips.

Tip 1 – Weet wat u wilt

Als het om reparatie gaat, is snel duidelijk wat er moet gebeuren. Maar gaat het om een nieuwe keuken of badkamer, dan is verstandig van te voren precies te weten wat u wilt en dit te bespreken met uw klussenbedrijf. De afspraken en kosten worden daarmee tevoren duidelijk. Niets is zo vervelend als onvoorziene werkzaamheden en de kosten van daaruit voortvloeiend meerwerk.

Tip 2 – Kies een passend klussenbedrijf

Wanneer u een klussenbedrijf zoekt, kunt u er rekening mee houden, dat u hetzelfde bedrijf later ook voor andere klussen wilt inschakelen. Vraag daarom aan het klussenbedrijf welke werkzaamheden zij kunnen verrichten. Vraag om referenties! Het kan zijn dat u voor een bepaalde klus liever een gespecialiseerd bedrijf wilt inschakelen.

Tip 3 – Vraag een duidelijk omschreven offerte

Niets is vervelender dan toe te moeten geven dat uw verwachting niet is uitgekomen. Dat is vervelend voor u en voor het klussenbedrijf. Vraag om een schriftelijke offerte met een duidelijke omschrijving van de klus. Leden van de VLOK beschikken over speciale Opdrachtformulieren. Toepasbaar voor kleine en grote klussen.

Tip 4 – Vraag een heldere prijsopgave

Een vaste prijs is over het algemeen het duidelijkst. Let op, dat de prijs inclusief BTW moet zijn.

Een klus kan ook op regiebasis worden uitgevoerd. De gewerkte uren en de bestede materialen en kosten worden dan aan u doorberekend. Bij regie heeft u recht op een specificatie van bestede tijd en verbruikte materialen.

Een tussenvorm is ook mogelijk: u vraagt het klussenbedrijf een indicatie of specificatie voor de klus. Het klussenbedrijf streeft dit na, maar declareert op regiebasis. Vraag het klussenbedrijf u tijdig te waarschuwen als het bedrag, dat als indicatie is gegeven, dreigt te worden overschreden!

Tip 5 – Lees de algemene voorwaarden

Vraag uw klussenbedrijf welke algemene voorwaarden het hanteert. Met VLOK-leden kunt u afspraken maken over het gebruik van de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn opgesteld door de VLOK in samenwerking met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis. Ze hebben een klantvriendelijk karakter.

Tip 6 – Vraag naar garantie

Vraag uw klussenbedrijf hoe de garantie geregeld is. Op basis van de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden bieden klussenbedrijven die zijn aangesloten bij de VLOK een duidelijke garantie op de verrichte werkzaamheden. Wilt u extra garantie? Vraag uw klussenbedrijf hoe dat kan worden geregeld. Extra garantie kost in principe iets meer, net als in de winkel. Leg een aanvullende garantie in ieder geval schriftelijk vast.

Tip 7 – Vraag wanneer de klus klaar is

Vooral wanneer andere bedrijven op een bepaalde datum beginnen of wanneer u op een speciale datum wilt verhuizen, zijn duidelijke afspraken over het tijdstip waarop de klus wordt afgerond van belang. Leg deze afspraken schriftelijk vast. Spreek desgewenst af wat de gevolgen zijn van een te late oplevering.

Tip 8 – Zorg goed voor uw klussenbedrijf

U hoeft een klussenbedrijf niet in de watten te leggen. Wel is belangrijk dat u het klussenbedrijf de gelegenheid geeft zijn werk goed te doen. Zorg dus dat iemand aanwezig is wanneer de klusondernemer komt, zorg dat de werkomstandigheden goed zijn en betaal een eventueel overeengekomen termijnbedrag op tijd.

Met andere woorden, regel zaken zoals u ze zelf zou willen ervaren als u de klus zou moeten uitvoeren.

Tip 9 – Pak problemen direct aan

Gaat er iets niet goed of begrijpt u iets niet? Bespreek het direct met uw klussenbedrijf. Probeer een probleem altijd samen op te lossen. Dat gaat het snelst en is het meest voordelig.

Tip 10 – Extra garantie van de VLOK!

Vraag aan het klussenbedrijf of het lid is van de VLOK. Want – in geval van nood – kunt u een geschil voorleggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie Klussenbedrijven te Den Haag. Dat betekent onder meer: geen dure en langdurige procedures voor de rechter (u heeft geen advocaat nodig) en de nakomingsgarantie van de VLOK.

Tot slot:

Wij hopen u met deze tips een goed eind op weg te kunnen helpen. Vanzelfsprekend adviseren wij u een VLOK-klussenbedrijf in de arm te nemen.  Wij wensen u en uw klussenbedrijf een goede samenwerking toe.

Meer informatie over elk van deze tips kunt u vinden in de folder ‘Omgaan met klussenbedrijven‘. Met deze tips helpen wij u graag bij een goede voorbereiding van de klus. Ook hier geldt: de voorbereiding is het halve werk!

En kijk ook eens op de Woningchecklist!

Delen: