Veel klussenbedrijven zijn niet aangesloten bij een branchevereniging. Daardoor moeten deze zzp’ers hun eigen kortingen bedingen en wordt hun mening niet vertegenwoordigd bij leveranciers en in de politiek.  De VLOK kan dit als branchevereniging voor klussenbedrijven wel; we kunnen onze leden aantrekkelijke kortingen aanbieden en namens onze leden lobbyen, onderhandelen en juridisch advies bieden. Je investering in een lidmaatschap levert dus direct wat op.

 

Als VLOK-lid ben je er dus zeker van dat jouw belangen worden behartigd. Dat kan gaan om belangenverdediging bij de overheid of het overleg met andere brancheorganisaties. Maar ook met consumentenorganisaties of werkbemiddelaars. Bij heel veel zaken die onze branche betreffen worden we betrokken en dat is niet voor niks. De kennis die wij hebben van de klussenbranche en van de markt is uniek. Daar kun jij heel direct profijt van hebben.

Daarnaast informeert de VLOK de politiek en het publiek onder meer door middel van:

 • voorlichtingsbrochures
 • persberichten
 • interviews voor pers en op radio en televisie
 • via het netwerk van Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) waarbij de VLOK is aangesloten
 • tijdens consumentenbeurzen en -evenementen
 • via de leden op plaatselijke evenementen
 • op de VLOK-internetsite
 • individueel naar aanleiding van concrete vragen van klanten of leveranciers

 

Waar leidt dit allemaal toe?

Dit heeft er toe geleid dat de makelaarsbranche weet over de gevolgen van de crisis voor de bouw en de klussenbranche via het vakmagazine Vastgoed. Maar ook dat men in politiek Den Haag weet dat klussenbedrijven niets op hebben met de kreet “schijnzelfstandigen”, lees maar eens het artikel in Vastgoed (het huismagazine van VNO/NCW) over kleinschalig ondernemerschap en hetgeen een VLOK-bestuurslid hierover zegt. Of luister hieronder naar een met de VLOK op radio 1.

 

 

Wat hebben we bereikt?

Al met al zijn we er dan ook trots op dat wij duidelijk een trend zien sinds de oprichting van de VLOK in 1983:

 • de eigen identiteit van het klussenbedrijf is versterkt
 • het imago van het klussenbedrijf is verbeterd
 • samenwerking tussen klussenbedrijven komt steeds vaker voor
 • bij- en nascholing door klussenbedrijven komt steeds vaker voor
 • de kennisinfrastructuur binnen het klussenbedrijf is versterkt
 • de maatschappelijke positie van de zzp’ers is steeds meer verankerd in wet- en regelgeving.

En ondanks dat er al veel verbeterd is, geloven wij dat ook de komende jaren nog veel werk te verrichten is, in het bijzonder om het klussenbedrijf nog beter op de kaart bij de consument te zetten. Dat helpt de consument om een kwalitatief goed klussenbedrijf te vinden, en helpt onze leden aan meer klanten. Want uiteindelijk zijn we er in de eerste plaats voor onze leden. Per slot van rekening betalen de leden contributie en die mogen daarvoor iets speciaals terug verwachten. Wil je meer weten over het lidmaatschap van de VLOK, dat kun je hier alles vinden!

Delen: