De VLOK is dé brancheorganisatie van en voor het klussenbedrijf. De VLOK is ook een belangenorganisatie die zijn leden op velerlei gebied ondersteunt. Bovendien maakt de VLOK promotie voor het klussenbedrijf in het algemeen en biedt (startende) ondernemingen kwaliteitsondersteuning.

Politieke aangelegenheden

Omdat de VLOK zich als brancheorganisatie primair richt op kleinschalig werkende klussen- en onderhoudsbedrijven en daarbij vooral ondernemers vertegenwoordigt die als zelfstandige zonder personeel (zzp’er) actief zijn, heeft de VLOK contact met koepelorganisaties zoals VNO-NCW, MKB-Nederland en  Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO). Deze koepels voeren een krachtige lobby bij politiek en beleidsmakers in Den Haag om het zelfstandig ondernemerschap te stimuleren. Voor meer informatie over zaken die voor zelfstandigen zonder personeel van belang zijn, zie: www.pzo.nl

Collectieve ledenzaken

De VLOK ondersteunt zijn leden op allerlei manieren bij de bedrijfsvoering. De vereniging biedt een uitgebreid pakket aan verzekeringen, juridische ondersteuning, kennisoverdracht op sociaal, technisch en fiscaal terrein. Ook thema’s als arbeidsongeschiktheid, levensloopbestendig werken en pensioenopbouw komen regelmatig aan de orde.

Belangrijk voor de dagelijkse gang van zaken zijn de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 2016, hèt extra visistekaartje van elk VLOK-lid. Zowel naar de consument als naar de zakelijke opdrachtgever.

De voorwaarden zijn in overleg met de Consumentenbond, Vereniging Eigen Huis én met de Belastingdienst in 2016 aangepast aan de laatste wet- en regelgeving. En nu dus ook goedgekeurd als modelovereenkomst (in plaats van de vroegere VAR).

Individuele ledenzaken

Het secretariaat van de VLOK is gevestigd in Zoetermeer. Omdat de VLOK een vereniging is, vormt de algemene ledenvergadering het belangrijkste orgaan binnen de organisatie. Het bestuur van de VLOK geeft richting aan vele initiatieven op diverse terreinen.

Vanuit het secretariaatsbureau in Zoetermeer ondersteunt het VLOK-team de leden op hun verzoek. Het VLOK-team weet zich daarbij gesteund door actieve leden in de regio, de VLOK-regiocontacten.

De klussenbranche

De VLOK houdt de klussenbranche nauwlettend in de gaten. Wat gebeurt er in de branche? Waar is behoefte aan? Welke rapporten worden er over de branche gepubliceerd? Ben je geïnteresseerd in de laatste stand van zaken hierover? Neem dan gerust contact met ons op. Hieronder vind je in ieder geval een aantal trends in de […] Lees meer

Het ontstaan van de VLOK

Eind jaren zeventig zette Sietz Leeflang van De Twaalf Ambachten in Boxtel het fenomeen klussenbedrijf op de kaart. Hij ontdekte dat er een grote behoefte bestond aan vaklieden, die breder inzetbaar waren dan de traditioneel geschoolde en gespecialiseerde vaklieden als schilders, loodgieters, timmerlieden of dakdekkers. Geleidelijk kwamen er steeds meer kleinschalige ondernemers die met hun […] Lees meer

Je wilt dus lid worden van de VLOK?

Het lidmaatschap van de VLOK biedt veel voordelen. Denk alleen al aan de zeer voordelige bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering, incassohulp en rechtsbijstand op maat, de goedkope ongevallenverzekering, het gratis vakblad KlusVisie en vele andere voordelen voor leden van de VLOK. Maar als VLOK-lid moet je ook ergens voor staan. De VLOK wil zich met zijn leden presenteren als een […] Lees meer
Delen: