De Kamer van Koophandel (KvK) lanceert maandag een landelijk adviesnummer voor ondernemers. Aanleiding is eigen onderzoek waaruit blijkt dat vier op de tien ondernemers te lang blijven rondlopen met inhoudelijke vragen, waardoor bijvoorbeeld de groei van het bedrijf stagneert.

De KvK bracht samen met onderzoeksbureau MWM2 het probleem in kaart. Meer dan de helft van de ondernemers (52 procent) is voornemens in de toekomst eerder hulp in te schakelen bij vragen, maar heeft het hiervoor te druk, schuift het voor zich uit of denkt het toch zelf te moeten oplossen.

Maar liefst 38 procent van de ondervraagden weet bovendien niet goed waar ze terechtkunnen met inhoudelijke vragen.

Naast groeistagnatie (41 procent) heeft het laten liggen van vragen onder meer als gevolg dat er kansen blijven liggen (43 procent). Bij meer dan een kwart van de ondernemers (26 procent) zorgt de onzekerheid zelfs voor stress of lichamelijke klachten.

De KvK probeert met het adviesnummer de drempel om vragen te stellen voor ondernemers te verlagen. “De vragen en antwoorden publiceren we op onze website en via sociale media, zodat andere ondernemers er hun voordeel mee kunnen doen en zelf uitgedaagd worden om hun eigen ondernemersvraag te stellen”, aldus bestuursvoorzitter van de KvK Claudia Zuiderwijk.

Uit :     NU.nl    19 augustus 2019

Delen: