De Geschillencommissie

Als klant van een (klussen-)bedrijf hebt u recht op garantie; garantie op kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden en garantie op onderdelen die door het klussenbedrijf zijn geregeld. Als u als consument een klus laat uitvoeren door een klussenbedrijf dat lid is van het VLOK, bent u er als consument van verzekerd dat het klussenbedrijf deze garantie ook daadwerkelijk nakomt. Hoe? Doordat het VLOK instaat voor de kwaliteit van haar leden. En bent u het hier als consument niet mee eens? Dan kunt u een beroep doen op de Geschillencommissie. De VLOK garandeert dat haar leden de uitspraken van de Geschillencommissie nakomen.

Wat is de garantie?

Als klant van een (klussen-)bedrijf hebt u recht op garantie. Dat is in de wet op het consumentenrecht zeer uitgebreid geregeld. De klant kan een klussenbedrijf niet alleen aanspreken op de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden, de klant kan het klussenbedrijf ook aanspreken op gebreken aan onderdelen die door het klussenbedrijf zijn geleverd. Denk bijvoorbeeld aan defecte sloten of kranen. Vanzelfsprekend kan het klussenbedrijf zijn leverancier weer aanspreken op eventuele gebreken.

Nakomen van garantie

De VLOK-nakomingsgarantie is een extra-garantie voor consumenten, die gebruik maken van de diensten van een VLOK-klussenbedrijf. Deze nakomingsgarantie is verwoord in artikel 15 van de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 2024.

Op grond van artikel 13 van de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 2024 geldt een basisgarantietermijn van één jaar:

“Het klussenbedrijf garandeert dat eventuele na de oplevering aan de dag getreden gebreken gedurende een termijn van een jaar vanaf de oplevering kosteloos zullen worden verholpen, tenzij hij aantoont dat het gebrek geen gevolg is van het werk.”

Indien uit de wet een langere garantietermijn voortvloeit, is die langere termijn van kracht.

Er kan een situatie ontstaan die ervoor zorgt dat u een beroep doet op de nakomingsgarantie van de VLOK. Maar daar gaat wel een en ander aan vooraf, waaronder contact met de Geschillencommissie Klussenbedrijven.

Hoe hard is garantie?

Is de garantie van het klussenbedrijf spijkerhard? Dat is een logische vraag van een klant die zekerheid zoekt. Het antwoord is: ja en nee. Ja, de klant heeft recht op garantie en het klussenbedrijf moet de garantie waarmaken. Nee, de klant heeft geen garantie meer wanneer het klussenbedrijf failliet is. In dat geval houdt het (meestal) op. Dat is een risico, dat moeilijk te verzekeren is.

 

Maak goede afspraken met de VLOK-uitvoeringsvoorwaarden

Wilt u een klusopdracht plaatsen bij een klussenbedrijf? Dan is het belangrijk goede afspraken te maken. Voorkomen is immers altijd beter dan genezen. Een VLOK-Erkend bedrijf werkt altijd op basis van de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden. Deze bevatten de meest algemene zaken, maar uiteindelijk is het sluiten van een overeenkomst altijd maatwerk. Een klusopdracht plaatsen begint bij het maken van […] Lees meer

De VLOK komt garantie op klussen na

Is er sprake van een geschil met een VLOK-Erkend bedrijf en komt u er in onderling overleg met het klussenbedrijf niet uit, zelfs niet na een bemiddelingspoging via de VLOK? Dan kunt u terecht bij de onafhankelijke Geschillencommissie Klussenbedrijven te Den Haag. Wanneer een VLOK-lid het bindend advies niet nakomt, kun je als consument een […] Lees meer

Nog recht op klusgarantie na afloop van een klus?

In de meeste gevallen gaat alles goed. De consument heeft plezier van de klus die door een klussenbedrijf is uitgevoerd, ook lang nadat de klus is uitgevoerd. De klusgarantie verloopt in dat geval vanzelf door het verstrijken van de (wettelijke) garantietermijn. Maar het kan ook anders gaan. En dan is het goed om te weten […] Lees meer

Wie geeft welke klusgarantie?

Er zijn verschillende partijen betrokken bij het geven van klusgarantie. Welke partijen zijn dat? En wat is uw eigen verantwoordelijkheid als consument? Garantie door de fabriek Sinds 2003 is het niet meer een fabrikant die de consument garantie geeft, maar degene die het product verkoopt. Degene van wie u het product koopt, dat is degene, die […] Lees meer

Wat is garantie?

Met garantie of (waar)borg geeft iemand aan ergens voor in te staan. Er bestaan verschillende soorten van garantie. De belangrijkste vormen van garantie zijn de wettelijke garantie en de overeengekomen garantie. Wettelijke garantie De consument wordt bij het kopen van goederen in de wet extra beschermd. Voor de koopovereenkomst zijn in de wet veel regels […] Lees meer
Delen: