Als je lid bent van de VLOK, dan is de kwaliteit van jouw klussenbedrijf herkenbaar en extra gegarandeerd. De VLOK-garantie bestaat eigenlijk uit twee garanties. Beide zijn gebaseerd op de VLOK Uitvoeringsvoorwaarden 2021 en het VLOK Opdrachtformulier.

Eén voor de consument en één voor de zakelijke opdrachtgever.

Nakomingsgarantie voor de consument

Als een consument niet tevreden is over de klus en hij met de ondernemer daarover een geschil krijgt hoeft hij niet naar de rechter. Want een uitspraak van een rechter is – ook al krijg je gelijk – in de praktijk niet veel waard als later blijkt dat de ondernemer er niet meer is (failliet, overleden of met de noorderzon vertrokken).

Hij kan zijn klacht dan voorleggen aan de onafhankelijke Geschillencommissie Klussenbedrijven te Den Haag. De VLOK staat garant voor de nakoming van de uitspraak door het klussenbedrijf, de zgn. nakomingsgarantie.

Overigens zit er voor het klussenbedrijf ook een garantie is. Want als er van de klus waarover het geschil gaat nog facturen onbetaald zijn, dienen die door de consument bij de Geschillencommissie in depot te worden gestort. Dat staat in het Reglement van de Geschillencommissie en betekent feitelijk, dat wanneer de consument ongelijk krijgt, jij als ondernemer ook direct je geld krijgt!

Lees hier meer over de nakomingsgarantie, uitgelegd voor de consument.

De VLOK werkt samen met collega-organisaties om bij het publiek meer bekend te maken met de nakomingsgarantie. Met als doel dat de consument meer bewust de keuze maakt als hij wil dat de klus gegarandeerd goed geklaard wordt!

Het gevolg? Dat meer goede klanten naar een VLOK-lid op zoek zijn, dat je meer van je passie en kennis kan laten zien in de klus en je meer tevreden klanten houdt, omdat de verwachtingen over en weer duidelijk zijn.

Modelovereenkomst voor zakelijke opdrachtgevers

Voor zakelijke opdrachtgevers hebben op grond van de fiscale wetgeving te maken met wat extra risico’s.

Het belangrijkste risico bij het inschakelen van een kleine ondernemer is dat er sprake kan zijn van een door de wet bepaald fictieve dienstbetrekking. Wat inhoudt, dat de opdrachtgever loonheffing moet inhouden en eventueel ook andere inhoudingen.

Nog niet zo lang geleden kon je de opdrachtgever hiervoor vrijwaren met een Verklaring Arbeids Relatie (VAR), die je bij de belastingdienst kon aanvragen. Vanaf 1 mei 2016 moeten zowel de opdrachtgever als de opdrachtnemer bewijzen dat er geen sprake is van een dienstbetrekking en dat er ook geen sprake is van een fictieve dienstbetrekking.

Om partijen te helpen kun je de overeenkomst voorleggen aan de belastingdienst. De VLOK heeft daarvoor de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 2016 opgesteld en een aangepast Opdrachtformulier.

De VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 2016 zijn door de belastingdienst op 21 november 2016 beoordeeld en goedgekeurd als modelovereenkomst onder nummer  90815134516. Deze goedkeuring is vijf jaar geldig.

Zo kun je als VLOK-lid dus ook een zakelijke opdrachtgever “ontzorgen” met een extra garantie dat hij geen risico loopt op naheffingen!

VLOK-Erkend

Kwaliteit uitstralen

Als je lid bent van de VLOK komen jouw bedrijfsgegevens op onze website, inclusief een link naar je eigen website. Hierdoor kunnen klanten zien dat jij inderdaad bent aangesloten bij de VLOK. En beschik jij daarmee over een netwerk van collega’s die op dezelfde manier instaan voor kwaliteit.

Maar ook wordt je als VLOK-lid met een extra logo zichtbaar op de KlusWebsite.

Daarnaast bieden wij aan onze leden samen met verschillende partners het kwaliteitsprogramma ‘Vakmanschap en zekerheid’ aan. Heb je dit programma met succes doorlopen? Dan kriig je het Certificaat van Vakmanschap. Daarmee kom je in aanmerking voor inschrijving in het speciale register van gecertificeerde Productvaklieden. Lees hier meer over ‘Vakmanschap en Zekerheid’. 

vlok-brochure-consument-2012-voorblad-klein

Klanten echt helpen

Onze website informeert consumenten uitgebreid over de voordelen die jij als VLOK-lid levert ten opzichte van een klussenbedrijf dat niet lid is. Daarnaast hebben wij deze voordelen uitgewerkt in een speciale consumentenflyer. De voordelen van je lidmaatschap voor je (potentiële) klant hoef je dus niet zelf meer uit te werken en in een bijlage bij je offerte op te sturen. Dat hebben wij al voor je gedaan. Voeg deze folder toe bij je offerte of verwijs naar onze website en je laat zien dat het jou niet alleen te doen is om de klus binnen te halen, maar ook om de klant te helpen bij het verstrekken van een goede en duidelijke opdracht.

Om onze leden te promoten neemt de VLOK ook actief deel aan woon- en consumentenbeurzen. Daarbij heb je ook als lid de mogelijkheid mee te doen. Compleet met training en promotiemiddelen!

image5122

Delen: