Het lidmaatschap van de VLOK biedt veel voordelen. Denk alleen al aan de

Maar als VLOK-lid moet je ook ergens voor staan. De VLOK wil zich met zijn leden presenteren als een groep klantvriendelijke ondernemers. Het uitgangspunt is simpel: afspraak is afspraak. Dit uitgangspunt heeft de VLOK samen met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis verankerd in de  VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 2024.

Dit  betekent dat je aan een paar belangrijke voorwaarden moet voldoen om lid van de VLOK te kunnen worden:

 1. uitoefenen van het (klussen-)bedrijf blijkend uit het handelsregister
 2. eigen bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering (AVB) of deelname aan de VLOK-AVB
 3. eigen bedrijfsrechtsbijstandsverzekering of deelname aan de VLOK-Incasso- en Rechtsbijstand voor Consumentengeschillen
 4. volledig ingevuld en rechtsgeldig ondertekend AANMELDINGSFORMULIER
 5. betaling eenmalig inschrijfgeld en het depotbedrag, alsmede voor het lopende verenigingsjaar de contributie en de premies voor de deelname aan de collectieve verzekeringen, voor zover van toepassing, zie het Tarieven lidmaatschap 2024.

Pas wanneer je aan al deze voorwaarden hebt voldaan:

 • wordt het lidmaatschap van kracht
 • mag je het VLOK-logo voeren
 • sta je op de VLOK-internetsite
 • kun je op het besloten ledengedeelte van de VLOK-internetsite komen
 • krijg je juridische ondersteuning
 • ontvang je het vakblad KlusVisie
 • heb je recht op kortingen voor verzekeringen en allerlei andere producten en diensten
 • weet je, dat je ook voor het beheersen van bedrijfsrisico’s een aantal belangrijke voorzieningen hebt getroffen

Wil je toetreden tot het gezelschap van VLOK-leden? Dat kun je de aanmeldingsprocedure eenvoudig starten. Je stuurt een mail met het volledig ingevulde en rechtsgeldig ondertekende aanmeldingsformulier – samen met een recent uittreksel uit het handelsregister en de noodzakelijke gegevens voor de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering en de rechtsbijstandsverzekering – per post of via info@vlok.nl.

Delen: