Behalve de dagelijkse zaken, zoals ledenondersteuning, voorlichting aan klussenbedrijven en hun klanten, politieke lobby, en dergelijk, heeft de VLOK vanaf de oprichting regelmatig onderwerpen op projectbasis bij de horens gevat. Hieronder vind je links naar in het verleden uitgevoerde projecten.

Biobased Bouwen Zuid-Holland (2022)

Sinds kort neemt de VLOK deel aan het project Biobased Bouwen. Dit project is door de provincie Zuid-Holland opgezet. Waarom?   –   In Zuid-Holland moeten er vóór 2030 200.000 nieuwe woningen bij komen. Met de ambitie, dat de huizen energiezuinig zijn, de wijken bestand zijn tegen extreme regenval en hitte de steden genoeg groen hebben om […] Lees meer

Legvoorschriften (2020-2022)

INretail, de VLOK Vakgroep Parket, Parket Alliance en Platform Parketbranche hebben de handen ineengeslagen om te komen tot nieuwe legvoorschriften. De huidige, derde editie van de Legvoorschriften Parket is in 2012 tot stand gekomen onder auspiciën van het toenmalige Hoofdbedrijfschap Ambachten. Met de versie 2022 moet de branche voorzien worden van de nieuwste technische inzichten […] Lees meer

Project Bescherming persoonsgegevens (2018)

In het Project Bescherming Persoonsgegevens staat de vraag centraal: Heb je de bescherming van de persoonsgegevens van je klanten op orde? Vanaf 25 mei 2018 dienen persoonsgegevens door bedrijven en instellingen goed beschermd te zijn. Als bijvoorbeeld na een klacht van een klant blijkt dat de zaken bij jou niet goed voor elkaar zijn, kan […] Lees meer

Klussen aan de Toekomst (2008)

Met steun van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de VLOK in 2008 het project Klussen aan de Toekomst kunnen uitvoeren. In dit project zijn voorlichtingsavonden, brainstormsessies en workshops gehouden om alle klussenondernemers bewust te maken van de invloed van hun leeftijd. Zowel voor jongere, als voor oudere ondernemers werden specifieke problemen in […] Lees meer

Goed hout verdient beter (2008)

Mede op initiatief van de provincie Noord-Brabant en de gemeente ‘s-Hertogenbosch kwam het project “Goed hout verdient beter” tot stand. Het project diende op bouw- en klussenbedrijven informatie te geven over FCS-gecertificeerd hout en hen te overtuigen van het belang van het gebruik van duurzaam geproduceerd hout. Met veel plezier heeft de VLOK aan dit […] Lees meer

De Zolder (2007)

In het verlengde van het project de VerbouwVakwijzers werd in 2007 door de Stichting Bouw Research (SBR) – in samenwerking met Bouwgarant en de VLOK – een aantal workshops gegeven met de titel “De Zolder”. De workshops werden in verschillende plaatsen in Nederland gegeven en door vele aannemers, klussen-, verbouw- en onderhoudsbedrijven bezocht. terug naar […] Lees meer

Verbeter uw huurwoning (2006-2008)

In 2003 stelde de overheid met het Besluit kleine herstellingen een lijst op van zaken, die een huurder van een woning op eigen kosten moet onderhouden. Daarnaast wilde de overheid huurders ook stimuleren om in overleg met de verhuurder woningen te verbeteren. Daarom verleende het (toenmalige) Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) subsidie […] Lees meer

VerbouwVakWijzers (2005-2006)

In maart 2005 verscheen het rapport Eindrapport en 0-meting Kwaliteit en energiebesparing in de verbouwmarkt. Dit rapport was de uitkomst van USP Marketing Consultancy in opdracht van SenterNoven en de SBR. Aan dit onderzoek was meegewerkt door Bouwgarant, de FOSAG (nu OnderhoudNL) en de VLOK. Het rapport geeft een beeld van het ‘energiebesparingsgedrag’ van professionals […] Lees meer

Duurzaam klussen (1998)

Sinds de oprichting in 1983 heeft de VLOK veel aandacht besteed mens- en milieuvriendelijk ondernemen. Geen wonder, mensen die betrokken waren bij de stichting MeMo (mens- en milieuvriendelijk ondernemen, zie archiefoverzicht 1977-1991) stonden aan de wieg van de VLOK. Lang voordat ‘duurzaam bouwen’ een begrip werd, probeerden de leden van de VLOK al een antwoord […] Lees meer

 

Delen: