Behalve de dagelijkse zaken, zoals ledenondersteuning, voorlichting aan klussenbedrijven en hun klanten, politieke lobby, en dergelijk, heeft de VLOK vanaf de oprichting regelmatig onderwerpen op projectbasis bij de horens gevat. Hieronder vind je links naar in het verleden uitgevoerde projecten.

Project Bescherming persoonsgegevens

In het Project Bescherming Persoonsgegevens staat de vraag centraal: Heb je de bescherming van de persoonsgegevens van je klanten op orde? Vanaf 25 mei 2018 dienen persoonsgegevens door bedrijven en instellingen goed beschermd te zijn. Als bijvoorbeeld na een klacht van een klant blijkt dat de zaken bij jou niet goed voor elkaar zijn, kan […] Lees meer

Klussen aan de Toekomst

Met steun van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de VLOK in 2008 het project Klussen aan de Toekomst kunnen uitvoeren. In dit project zijn voorlichtingsavonden, brainstormsessies en workshops gehouden om alle klussenondernemers bewust te maken van de invloed van hun leeftijd. Zowel voor jongere, als voor oudere ondernemers werden specifieke problemen in […] Lees meer

Duurzaam klussen

Sinds de oprichting in 1983 heeft de VLOK veel aandacht besteed mens- en milieuvriendelijk ondernemen. Geen wonder, mensen die betrokken waren bij de stichting MeMo (mens- en milieuvriendelijk ondernemen, zie archiefoverzicht 1977-1991) stonden aan de wieg van de VLOK. Lang voordat ‘duurzaam bouwen’ een begrip werd, probeerden de leden van de VLOK al een antwoord […] Lees meer