In 2003 stelde de overheid met het Besluit kleine herstellingen een lijst op van zaken, die een huurder van een woning op eigen kosten moet onderhouden.

Daarnaast wilde de overheid huurders ook stimuleren om in overleg met de verhuurder woningen te verbeteren. Daarom verleende het (toenmalige) Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu (VROM) subsidie aan Milieu Centraal om huurders hierover voorlichting te geven.

Die informatie voor huurders is verzameld in een zestal brochures in het kader van het project Verbeter Uw huurwoning waaraan de VLOK destijds – samen met de organisaties VACPunt Wonen, de Woonbond, VvE Belang, Vastgoed Belang en het Kwaliteitscentrum Woningcorporaties Huursector (KWH) – heeft deelgenomen.

terug naar Projecten

Delen: