Op 20 november 2023 was het thema “40 jaar werken aan kwaliteit”. Een veelzijdig programma.

Zie hieronder diverse foto’s en een video verslag:

Fotoserie        “Wij waren erbij!”

Fotoserie        “Informatiemarkt”

Fotoserie        “Theater”

VLOK 40 jaar AFTER MOVIE

(lees na de after movie het hele verslag!)

Het Bouwhuis in Zoetermeer

Het meest symbolisch was wellicht de locatie. De VLOK was te gast in het huis waar Bouwend Nederland en Bouwgarant gehuisvest zijn.

Want was het niet zo, dat met name vanuit de aannemerswereld in de jaren zeventig een grote weerstand bestond tegen wat toen heette “beunhazerij en zwartwerken in de bouw”? Deze kenmerken werden aanvankelijk vooral aan het fenomeen klussenbedrijf toegeschreven. Nu – ruim 40 jaar later – zijn er goede contacten met Bouwend Nederland en met BouwGarant en allerlei andere brancheorganisaties in en rond de bouw.  Zo wordt er samengewerkt en kennis uitgewisseld over belangrijke zaken als de voorbereiding op de nieuwe wetgeving, de Wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen.

 Op de bovenste etage van dit iconisch bouwwerk kregen leden en genodigden een gevarieerd programma voorgeschoteld omlijst met presentaties van VLOK-Partners.

Na kregen alle genodigde in een korte uiterst sfeervolle filmpresentatie van 40 jaar vakmanschap met in de hoofdrol VLOK-erelid Maut de Visser en Arie de Bie, zoon van bestuurslid Jan Willem de Bie. Beiden kregen als aandenken een grote foto van het samen op de filmlocatie.

Daarna nam dagvoorzitter Guido David van Merketingvisie de aanwezigen mee door het programma.

De rode draad was de wijze waarop de VLOK samenwerkt aan kwaliteit en hoe anderen dit ervaren. Zo belichtte:

 • Velux de commerciële waarde van samenwerken aan kwaliteit
 • de conservator van het Nederlands Openlucht Museum de historische betekenis, en
 • de Stichting Geschillencommissies voor Consumentenzaken het maatschappelijk belang en in het bijzonder het belang voor de consument.

Kwaliteit in de keten van commercieel belang

In zijn presentatie schetste Hubert Groenewoud, sales manager van Velux de verbindende rol van de VLOK tussen Velux, de montagepartners van Velux en de consument.

Hij benadrukte het belang van voortdurend investeren, niet alleen in productontwikkeling, maar zeker ook in trainingen van de vakmensen. En dat niet alleen op vaktechnisch gebied. Niet onderschat mag worden, dat vakmensen die behendig zijn in het voeren van een verkoopgesprek beter in staat zijn de klant een ware beleving te geven van zijn aanschaf. De toegevoegde waarde van de aansluiting van de VLOK-leden bij De Geschillencommissie is voor Velux van groot belang.

Historische betekenis van de klussenbus

Maar ook de bijdrage van prof dr Hans Piena, buitengewoon hoogleraar en conservator van het Nederlands Openlucht Museum was een erkenning van de maatschappelijke betekenis van de opkomst van klussenbedrijven en de hernieuwde aandacht en waardering voor vakmanschap. Voor het Nederlands Openlucht Museum reden om de klussenbus en de ontstaansgeschiedenis daarvan vast te leggen voor het nageslacht.

Borgen van kwaliteit

Jacqueline Berkelaar, directeur van de Stichting Geschillencommissie voor Consumentenzaken, benadrukte het maatschappelijk belang, met name voor de consument, van de actieve rol, die de VLOK speelt bij het uitdragen van de consumentvriendelijke algemene voorwaarden en de nakomingsgarantie, als sluitstuk van een laagdrempelige manier van geschillenbeslechting.

Een bijzonder woord van dank richtte zij aan het adres van Gerard Oltmans. Voor het feit, dat hij 25 jaar geleden de aansluiting van de VLOK bij de Geschillencommissie Klussenbedrijven bewerkstelligde. Voor het feit dat hij 15 jaar lang lid was van die commissie en zijn kennis en expertise inbracht voor het oprecht verbinden van partijen. Toch moest haar van het hart, dat hij in zijn algemene voorwaarden van zijn bedrijf “7Lens” (nog) geen plaats had ingeruimd voor een bepaling over klachten en geschillen….

Tenslotte overhandigde Jacqueline aan Gerard het “tweezijdig waardevolle Buitengewoon Ambassadeurs Certificaat”.

De inzet van de VLOK-Partners

Bijzondere dank gaat uit naar alle VLOK-Partners die hun opwachting hebben gemaakt op de informatiemarkt, die de VLOK-leden gedurende de bijeenkomst gelegenheid bood om ook nog zaken te doen. Bovendien zorgden zij voor een goedgevulde goodiebag voor alle aanwezigen en de prijzen waarmee de bijeenkomst feestelijk door VLOK-directeur-loterij master Dennis Kosten werd afgesloten.

Dank aan:

 • AON
 • Bouwmaat
 • CED
 • DCS Advies en Begeleiding
 • De Bedrijfswagenadviseurs
 • Geberit
 • Minuba
 • Politie Keurmerk Veilig Wonen
 • Renovaid
 • TopaTeam
 • Toupret
 • Velux, en
 • VLOK-AOV.

Extra vermelding verdient TopaTeam voor het door hen aangeboden diner: een letterlijk goedlopend buffet met Indische en Thaise gerechten!

Bijzondere benoemingen voor Gerard

Vanuit de vereniging kwam de waardering in de vorm van het besluit, dat op de Algemene Ledenvergadering van 2 oktober 2023 (heimelijk[1]) genomen beslissing om Gerard Oltmans te benoemen tot erevoorzitter. VLOK-directeur Dennis Kosten maakte in een korte toespraak het besluit bekend. Het was aan medeoprichter van de VLOK en erelid Maut de Visser om aan Gerard het certificaat met bijbehorende vergulden voorzittershamer te overhandigen.

Op dat moment betrad de heer Michel Bezuijen, burgemeester van Zoetermeer de podiumvloer en begon met een hartelijke felicitatie van de VLOK met het 40-jarig bestaan. Hij refereerde aan de zaken die in die 40 jaar zijn bereikt. Halverwege zijn betoog veranderde de burgemeester zijn koers en richtte hij zich op Gerard Oltmans. Toen hij meedeelde, dat “het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagt Gerard Oltmans te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau” was duidelijk dat hij vol geraakt werd. En dat gold voor vele aanwezigen. Met de benoeming van “hun” voorzitter voelden ook de VLOK-leden, het VLOK-bestuur en de medewerkers en aanwezige oud-medewerkers zich onderscheiden.

Behalve Gerard werd ook zijn vrouw Liesbeth in het zonnetje gezet door het presentatieteam van “De Grote Tuinverbouwing”.  Ivo Putman en Djamilla Pijpker beloofden in een videoboodschap, dat Liesbeth een mooie verfraaiing van haar tuin tegemoet kan zien.

Buitenlandse gastspreker

Als laatste spreker trad professor Dr. Ir. Markus Becker, Vorstandsmitglied der Deutsch-Niederländische Handelskammer, naar voren.

Na enige minuten in het Duits de zaal te hebben bestookt met gortdroge stof en cijfers brak de lach door bij het publiek. Met grappen en grollen werden vergelijkingen gemaakt tussen Duitse en Nederlandse typeringen. Over orde en werklust, over het vieren van vakantie en zo nog veel meer.

Aan het eind was het duidelijk. Het was een fakespeech, voortreffelijk vertolkt door cabaretier Pieter de Rijk. Voor degene die het gemist heeft, kan alsnog de sfeer proeven op www.pieterderijk.nl.

 

[1] Tijdens de vergadering was aan de aanwezige bestuursleden gevraagd de vergadering even te verlaten.

Delen: