In de meeste gevallen gaat alles goed. De consument heeft plezier van de klus die door een klussenbedrijf is uitgevoerd, ook lang nadat de klus is uitgevoerd. De klusgarantie verloopt in dat geval vanzelf door het verstrijken van de (wettelijke) garantietermijn. Maar het kan ook anders gaan. En dan is het goed om te weten wanneer u nog recht heeft op garantie op materialen en/of  de kwaliteit van hetgeen het klussenbedrijf geleverd heeft.

Wanneer verloopt de klusgarantie?

Garantie verloopt vanzelf door het verstrijken van de (wettelijke) garantietermijn. Maar de garantie kan ook vervallen door eigen toedoen. Wanneer je als gebruiker slordig met je door het klussenbedrijf geleverde spullen omgaat, kun je de  schade mogelijk daardoor niet meer op het klussenbedrijf verhalen. Daarbij hoeft het niet altijd te gaan om moedwillig aangebrachte schade. Het kan ook zijn, dat je de onderhoudsvoorschriften niet in acht genomen hebt.

Ook kunnen bepaalde gebeurtenissen de zaken volkomen op zijn kop zetten. Zo zal een garantie voortijdig kunnen wegvallen als het klussenbedrijf er ‘niet meer is’. Of – juridisch of feitelijk – niet meer aanspreekbaar is voor de door hem verleende garantie. In de praktijk kan dit gebeuren door het overlijden van een ondernemer of door een faillissement.

Extra klusgarantie door lidmaatschap van het VLOK

In dat laatste geval biedt de VLOK consumenten soms toch een uitweg. Als een klacht – voordat bijvoorbeeld een faillissement werd uitgesproken – bij de Geschillencommissie aanhangig is gemaakt en tot een bindend advies heeft geleid, treedt de VLOK-nakomingsgarantie in werking!

Nog een vraag dan: Hoe zit het precies met die extra garantie van de VLOK?

 

terug

Delen: