In de meeste gevallen gaat alles goed. De consument heeft plezier van de klus die door een klussenbedrijf is uitgevoerd, ook lang nadat de klus is uitgevoerd. De klusgarantie verloopt in dat geval vanzelf door het verstrijken van de (wettelijke) garantietermijn. Maar het kan ook anders gaan. En dan is het goed om te weten wanneer u nog recht heeft op garantie op materialen en/of  de kwaliteit van hetgeen het klussenbedrijf geleverd heeft.

Wanneer verloopt de klusgarantie?

Garantie verloopt vanzelf door het verstrijken van de (wettelijke) garantietermijn. Maar de garantie kan ook vervallen door uw eigen toedoen. Wanneer de consument slordig met spullen is omgegaan die het klussenbedrijf heeft geleverd, kan er schade ontstaan die niet op het klussenbedrijf verhaald kan worden. Het hoeft overigens niet te gaan om moedwillig aangebrachte schade. Het kan ook zijn, dat de onderhoudsvoorschriften niet in acht genomen zijn. Ook kunnen bepaalde gebeurtenissen de zaken volkomen op zijn kop zetten. Zo zal een garantie voortijdig kunnen wegvallen als het klussenbedrijf er ‘niet meer is’. Of – juridisch of feitelijk – niet meer aanspreekbaar is voor de door hem verleende garantie. In de praktijk kan dit gebeuren door het overlijden van een ondernemer, zijn faillissement of omdat hij met de noorderzon is vertrokken.

Extra klusgarantie door lidmaatschap van het VLOK

In dat laatste geval biedt de VLOK consumenten een uitweg. Als een klacht – voordat bijvoorbeeld een faillissement werd uitgesproken – op de goede manier bij de Geschillencommissie kenbaar is gemaakt en het in behandeling is genomen door de Geschillencommissie, dan zal de commissie het geschil behandelen. Dit doet de Geschillencommissie dus ook als aan de ondernemer surséance van betaling verleend is, deze in staat van faillissement geraakt is of zijn bedrijfsactiviteiten feitelijk heeft beëindigd.

Nog een vraag dan: Hoe zit het precies met die extra garantie van de VLOK?

 

terug

Delen: