Op verzoek van het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen is in 2013 een begin gemaakt met een ingrijpende herziening van de kwalificatiedossiers.

De VLOK heeft in samenwerking met Kenteq, het kennis- en adviescentrum voor de installatiesector, gewerkt aan de vormgeving van de door het ministerie verlangde clustering van beroepen. Tijdens het verslagjaar is het kwalificatiedossier voor de beroepsopleiding tot allround klussenondernemer als een van de eerste volgens het nieuwe format door de minister goedgekeurd.

Daarnaast heeft de VLOK namens PZO een inbreng geleverd bij het Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor Zelfstandigen zonder Personeel (OOZZP). Dit fonds zet zich in om opleidingsfaciliteiten binnen het bereik te brengen van zelfstandige ondernemers.

Delen: