INretail, de VLOK Vakgroep Parket, Parket Alliance en Platform Parketbranche hebben de handen ineengeslagen om te komen tot nieuwe legvoorschriften.

De huidige, derde editie van de Legvoorschriften Parket is in 2012 tot stand gekomen onder auspiciën van het toenmalige Hoofdbedrijfschap Ambachten. Met de versie 2022 moet de branche voorzien worden van de nieuwste technische inzichten voor het leggen van houten-, kurk-, laminaat- en PVC-vloeren en het bekleden van trappen.

Onder de titel Legvoorschriften 2020 deed de VLOK Vakgroep Parket tijdens de InCoDa 2019 een beroep op de branche om te komen tot vernieuwde legvoorschriften voor parket,  omdat de Legvoorschriften Parket een onderdeel van de Algemene Voorwaarden 2016 van de VLOK Vakgroep Parket vormen en ook de basis zijn bij de beoordeling van de werkzaamheden van parketteurs ingeval van geschillen

Draagvlak

Door het verdwijnen van het Hoofdbedrijfschap Ambachten moest een nieuwe manier gevonden worden om te zorgen voor een breed draagvlak voor de nieuwe legvoorschriften. Die is er nu in de vorm van Projectgroep Legvoorschriften 2020  waarin de van belang zijnde  brancheorganisaties vertegenwoordigd zijn.

Planning

De eerste inventarisatiefase is van start gegaan met een oproep aan alle vakmensen om te komen met suggesties voor verbetering. Daarvoor zijn de huidige, derde editie van de “Legvoorschriften Parket” toegankelijk gemaakt op deze website (legvoorschriften.nl). Suggesties kunnen via die site worden ingebracht.

Een werkgroep van deskundigen zou in april beginnen met het verwerken van de binnengekomen suggesties, maar dit is door de corona-crisis vertraagd. De werkgroep is inmiddels een aantal keren bijeen geweest. Het streven is om de nieuwe legvoorschriften in de vorm van de mobile responsive website eind 2022 te kunnen afronden..

terug naar Projecten

 

Delen: