Sinds kort neemt de VLOK deel aan het project Biobased Bouwen. Dit project is door de provincie Zuid-Holland opgezet.

Waarom?   –   In Zuid-Holland moeten er vóór 2030 200.000 nieuwe woningen bij komen.

Met de ambitie, dat

  • de huizen energiezuinig zijn,
  • de wijken bestand zijn tegen extreme regenval en hitte
  • de steden genoeg groen hebben om te recreeren
  • de provincie in 2050 100% circulair is.

De bouw moet daaraan een forse bijdrage kunnen leveren. De bouwsector is  – volgens de nationale Transititeagenda Bouw – nationaal verantwoordelijk voor

  • 50% van het gebruik van grondstoffen,
  • 40% van het afval
  • 40% van het totale energieverbruik
  • 35% van de uitstoot van CO2, en
  • 30% van het totale waterverbruik.

Hoe?   –   Om de uitdagingen aan te pakken is de provincie Zuid-Holland gestart met de opbouw van een netwerk met koplopers uit de kring van kennisinstellingen, bedrijfsleven en overheden.

Gestreefd wordt nieuwe materialen te laten komen van natuurlijke oorsprong: biobased dus! En komend van dichtbij, uit de Zuid-Hollandse natuur, land- en tuinbouw. Ook de verwerking vindt plaats in Zuid-Holland.

Het is de bedoeling natuurlijke grondstoffen die geschikt zijn voor de bouw maximaal in te zetten. In draagconstructies, gevels, isolatie en inrichting. Niet alleen bij nieuwbouw, maar ook in de renovatie.

Aan de VLOK is met name gevraagd de weg voor en naar de vakmensen te openen en te verbreden. Wij zullen daaraan natuurlijk graag gevolg geven.

Delen: