Op dit moment wordt een bredere discussie gevoerd over de toekomst van de arbeidsmarkt, de waarde van werk en de regulering van werk. Het voorstel van de Stichting van de Arbeid *) voor een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (aov) voor zelfstandigen zonder personeel beoogt daarom alleen een gat te dichten  in de sociale zekerheid en ambieert niet alle vraagstukken van de arbeidsmarkt op te lossen. De Stichting is gekomen tot een voorstel dat binnen enkele jaren omgezet kan worden in wetgeving om bescherming voor zelfstandigen te realiseren.

Leuk of niet, daarmee lijkt de optie om te komen tot een uniforme regeling voor alle werkenden politiek gezien voorlopig van de baan. Deze aanpak was geadviseerd door de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid in het op 15 januari j.l. verschenen rapport Het Betere Werk. Een uniforme regeling bij volledige en blijvende arbeidsongeschiktheid was ook al eerder vanuit verschillende kringen van organisaties van zelfstandigen naar voren gebracht, zie het bericht van 10 januari 2020.

Het voorstel van de Stichting van de Arbeid heeft als voordeel, dat het ook gaat om gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid en daarbij voor zelfstandigen een belangrijke drempel weghaalt, namelijk de acceptatienormen bij particuliere verzekeraars. Geen weigering en uitsluitingen vanwege een ziekteverleden of leeftijd.

Ook heb je als zelfstandige met de vrije keuze voor de wachttijd (de periode van ziekte waarin je nog geen uitkering krijgt) de mogelijkheid deelname aan een broodfonds goed in te passen in je sociale zekerheid.

Bovendien geeft het de zelfstandige ruimte om zelf een (gelijkwaardige) voorziening te treffen. In dat geval hoef je niet mee te doen met de voorgestelde verplichte regeling.

Het is een belangrijk en doordacht voorstel, maar het is nu aan de regering en het parlement om hier knopen door te hakken. En daarbij vooral door te gaan op de weg naar een definitieve uitwerking van regelgeving voor alle werkenden, waaronder de zelfstandige ondernemer.

Het rapport van de Stichting van de Arbeid “Keuze voor zekerheid” downloaden.

Zie ook: de eerste reacties op het voorstel.

*) De Stichting van de Arbeid bestaat uit werkgeversorganisaties VNO-NCW, MKB-Nederland, LTO en werknemersorganisaties FNV (Zelfstandigen), CNV en VCP. Ook zzp-organisatie PZO was betrokken bij het voorstel. ZZP-Nederland zat niet aan tafel voor het akkoord maar was in een eerdere fase wel betrokken bij het overleg over de aov.

Delen: