Deze informatie is geplaatst door KVK

Als u een zzp’er wil inhuren moet u nagaan of u een modelovereenkomst nodig heeft. Samen legt u afspraken vast over algemene voorwaarden en inkoopvoorwaarden. Ook moet u rekening houden met ketenaansprakelijkheid en arbeidsomstandigheden. Op deze pagina leest u wat u moet weten en kunt doen.

Check of u een modelovereenkomst nodig heeft

Maak gebruik van goedgekeurde modelovereenkomsten. Zo toont u aan dat er geen sprake is van loondienst. U voorkomt daarmee een boete of naheffing van de Belastingdienst. De modelovereenkomst komt voort uit de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie (DBA).

Let op! Handhaving wet DBA uitgesteld

Het kabinet streeft naar nieuwe wet- en regelgeving op 1 januari 2020 om de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (wet DBA) te vervangen. Tot die tijd wordt de handhaving van de wet DBA opgeschort. Dus huurt u als opdrachtgever een zzp’er in? En constateert de Belastingdienst achteraf dat er sprake is van een dienstbetrekking? Dan krijgt u in ieder geval tot 1 januari 2020 géén correctieverplichtingen of naheffingsaanslagen loonheffingen. Ook kunt u daarvoor tot die tijd geen boetes krijgen. Wel handhaaft de Belastingdienst bij kwaadwillenden. Bij Bang voor boetes of naheffingen? Niet nodig. leest u wie de Belastingdienst als kwaadwillend ziet.

Afspraken vastleggen

Leg samen afspraken over algemene voorwaarden en inkoopvoorwaarden vast in een contract. Ook kunt u afspreken dat een zzp’er voor zijn eigen laptop en schrijfmateriaal zorgt. Daarnaast kunt u afspraken maken over verzekeringen en aansprakelijkheid. De wet stelt dat:

1. de voorwaarden niet onredelijk mogen zijn.

2. u de algemene voorwaarden moet kunnen lezen voordat u definitief beslist met de zzp’er in zee te gaan.

Let op! Arbeidsomstandigheden

Een zzp’er heeft recht op dezelfde arbeidsomstandigheden als uw werknemers. Dat betekent dat wanneer de zzp’er de werkzaamheden binnen uw kantoor uitvoert, u moet zorgen voor een gezonde en veilige werkplek. Doet u dat niet, dan loopt u het risico op klachten en controle van de Inspectie SZW.

Een buitenlandse zzp’er inhuren

Als u op zoek gaat naar een zzp’er in het buitenland bent u verplicht eerst te werven in de EU of EER. Als u niemand kunt vinden, mag u daarbuiten kijken.

Vormen van inhuren

U kunt een zzp’er op 3 manieren inhuren:

  • rechtstreeks: u huurt een zzp’er zonder tussenkomst van een andere partij in. Let op dat u controleert of er een modelovereenkomst beschikbaar is.
  • intermediair: dit kan een uitzendbureau of detacheringsbureau zijn. Deze huurt een zzp’er in en verhuurt hem door aan u. De zzp’er factureert aan de intermediair.
  • payrollbedrijf: met payrolling staat de zzp’er op de loonlijst van het payrollbureau. Die neemt de hele administratie voor u uit handen.

Let op ketenaansprakelijkheid

Denk er bij de inhuur van een zzp’er via een uitzendbureau en payrolling aan dat u moet letten op ketenaansprakelijkheid, als werknemers van de zzp’er de klus gaan doen.

Delen: