De VLOK is verheugd dat Platform Zelfstandige Ondernemers (PZO) en ZZP-Nederland toegevoegd zijn aan de werkgroep die bij de Stichting van de Arbeid werkt aan een nieuwe regeling voor het verzekeren van arbeidsongeschiktheid.

Op 5 juni 2019 sloot de regering met de vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers het Pensioenakkoord. Daarin was opgenomen de afspraak om te komen tot een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen.

De VLOK was niet gelukkig met deze gang van zaken. In de eerste plaats niet omdat de zelfstandigen zonder personeel niet bij deze afspraak betrokken waren. In de tweede plaats niet omdat het ons in de tijd terugwerpt naar voor 2004 toen de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (WAZ) gold. Een fiasco was dat. Ook argument dat het als middel tegen vermeende concurrentievervalsing tussen werknemers en zelfstandigen kan gelden overtuigt ons niet.

De hoop is nu gevestigd op een betere regeling.

De VLOK heeft deze hoop vanwege de nieuwe uitgangspunten, die in 2019 zijn geformuleerd door PZO en ZZP-Nederland in het Manifest Moderne Arbeidsmarkt. Op het punt van de arbeidsongeschiktheid wordt daarin gepleit voor een regeling met volledige acceptatie, alleen een uitkering bij volledige arbeidsongeschiktheid en een blijvend lage premie via de belastingaangifte, onafhankelijk van het inkomen.

Diezelfde uitgangspunten zijn medio januari 2020 nader geformuleerd door een groep van 20 organisaties van zelfstandigen, waaronder de in 2019 opgericht Werkvereniging. De Werkvereniging maakt zich sterk voor meer vrijheid van werkenden in het algemeen. Voor zelfstandige professionals haalt de Werkvereniging een aantal belangrijke ficties aan met betrekking tot onder meer de zelfstandigenaftrek en de “concurrentie” tussen zelfstandigen en werknemers.

Delen: