Deze informatie is geplaatst door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Centraal Bureau voor de Statistiek

Het is prettig om personeel achter de hand te hebben voor drukke tijden. Dan is een oproepkracht ideaal, zeker met een nulurencontract. U roept uw werknemer dan alleen op als u werk heeft. En u betaalt hem alleen voor de uren dat hij werkt. Maar denk er wel om dat een werknemer met een nulurencontract recht heeft op dezelfde arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden als andere werknemers. En u moet er rekening mee houden dat u bij een nulurencontract vaak een minimaal aantal uren moet uitbetalen.

Kies tussen een vast of tijdelijk nulurencontract

Ook bij een nulurencontract moet u kiezen tussen een vast of tijdelijk contract. Dat betekent dat u ook rekening moet houden met alle regels rond arbeidscontracten. Bijvoorbeeld:

  • Na een vast of tijdelijk contract van 2 jaar of na 3 tijdelijke contracten achter elkaar, heeft uw oproepkracht recht op een transitievergoeding als u hem ontslaat.
  • Bij een vast contract geldt een opzegtermijn. En u kunt een proeftijd en een concurrentiebeding afspreken.
  • Voor een tijdelijk contract geldt een aanzegtermijn. U moet een maand voor het einde van het contract laten weten of u doorgaat met uw oproepkracht.

Check de regels rond arbeidsvoorwaarden voor een oproepkracht

Een oproepkracht heeft recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als uw andere werknemers. Bijvoorbeeld:

Natuurlijk allemaal op basis van het aantal uren dat hij ook echt voor u heeft gewerkt.

Betaal bij iedere oproep minimaal 3 uur

Ook als uw oproepkracht maar 1 uur aan het werk kan.

Maar: u mag afspreken dat u dit de eerste 6 maanden niet hoeft te doen. Dit zet u in het arbeidscontract. Valt u onder een cao? Daar staat soms in dat u deze periode van 6 maanden mag verlengen.

Betaal na 6 maanden loon door als u toch geen werk heeft

Na 6 maanden is er een loondoorbetalingsverplichting. U moet dan zijn loon doorbetalen:

  • als u wel werk heeft maar hem niet oproept.
  • als u hem wel oproept, maar hij niet aan het werk kan door iets dat voor uw eigen risico komt. Bijvoorbeeld doordat apparatuur niet werkt. Of doordat een klant een order annuleert.

Voor de eerste 6 maanden geldt dus geen loondoorbetalingsverplichting. Valt u onder een cao? Daar staat soms in dat u dat half jaar mag verlengen. U moet dan wel aan bepaalde regels voldoen.

Betaal loon door bij ziekte

Ook voor een werknemer met een nulurencontract moet u het loon doorbetalen als hij ziek wordt. Maar dit hoeft alleen als dat gebeurt tijdens een oproep. En alleen voor de uren van de oproep. U moet minstens 70% van het minimumloon betalen. Meer over loondoorbetaling bij ziekte van oproepkrachten.

Bewaak het aantal uren dat uw oproepkracht voor u werkt

Gaat uw oproepkracht minstens 3 maanden achter elkaar en voor minstens 20 uur per week bij u aan de slag? Dan geldt het gemiddelde aantal uren per maand als zijn vaste arbeidsduur. Dit heet rechtsvermoeden van arbeidsomvang.

Hij mag dan van u eisen dat u zijn nulurencontract omzet naar een contract met een vast aantal uren per week. Wilt u dat niet? Dan moet u kunnen aantonen dat het hier om iets tijdelijks ging. Bijvoorbeeld met schriftelijke afspraken, of een dienstrooster waaruit blijkt dat het om een piekperiode gaat.

Feiten en cijfers: oproepkrachten

De grafiek laat het aantal personen zien die in een jaar als oproepkracht werkten.

Delen: