Onder de titel “Het betere werk” heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid op 15 januari 2020 negen aanbevelingen aan de regering en het parlement gedaan. De Raad stelt dat om het werk beter te maken drie zaken van belang zijn, te weten: meer grip op geld, meer grip op het werk en meer grip op het leven.

Bij het onderdeel Meer grip op geld lezen we in het rapport als tweede aanbeveling:

Ontwikkel een stelsel van contractneutrale basisverzekeringen en voorzieningen voor alle burgers, een stelsel dat past bij de nieuwe wereld van werk”.

Deze aanbeveling past goed bij de oplossing, die de VLOK ziet voor een betere bescherming van zelfstandigen tegen arbeidsongeschiktheid.

De VLOK zoekt de oplossing meer in de richting van een algemene verzekering voor alle werkenden bij volledige arbeidsongeschiktheid. Zie ook het bericht van 10 januari 2020.

Voor wie het rapport of de samenvatting daarvan wil lezen, klik hier.

Delen: