Deze informatie is geplaatst door Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid | Belastingdienst | Centraal Bureau voor de Statistiek | KVK

Dat kan op verschillende manieren, met verschillende gevolgen. Zo kunt u uitzendkrachten inhuren, of gebruikmaken van oproepkrachten of een payrollbedrijf. Ook kunt u extra personeel aannemen, een zzp’er inhuren of uw familie vragen om te helpen. Check altijd of er wel of geen dienstbetrekking is, zodat u weet of u loonheffingen moet betalen.

Bepaal of er een dienstbetrekking is

Welke keuze u ook maakt, u moet altijd nagaan of er sprake is van een dienstbetrekking. Als dat zo is, dan moet u loonheffingen inhouden en betalen. Als u voor het eerst personeel aanneemt, moet u zich melden als werkgever bij de Belastingdienst. Als u een dienstbetrekking wilt voorkomen, maak dan gebruik van de modelovereenkomsten van de Belastingdienst. Zorg ook dat u en de zzp’er dan werken volgens de modelovereenkomst.

Uitzendkrachten inhuren

Uitzendkrachten zijn in dienst van het uitzendbureau. U betaalt het uitzendbureau en niet de uitzendkracht. Het is handig om te checken of het uitzendbureau ingeschreven staat in het Handelsregister. Dat kan met de Waadi-check van de Kamer van Koophandel (KvK).

Ook moet u zeker weten dat het uitzendbureau de juiste belastingen betaalt aan de Belastingdienst. Anders kan het zijn dat de Belastingdienst de niet betaalde belastingen op u verhaalt. U kunt met het uitzendbureau afspreken dat u de loonheffingen stort op een g-rekening. Dat is een geblokkeerde bankrekening, waarmee het uitzendbureau alleen de loonheffingen en btw aan de Belastingdienst kan betalen. U bent in ieder geval niet meer aansprakelijk voor het bedrag dat u op die rekening stort.

Oproepkrachten inhuren

U kunt oproepkrachten inhuren via een payrollbedrijf of een uitzendbureau. U betaalt dan dit bedrijf en niet de oproepkracht.

U kunt ook zelf oproepkrachten in dienst nemen. U sluit dan een contract met de oproepkracht. Dit is vooral handig als u uw werknemers niet de garantie kunt geven voor voldoende werk.

Alle oproepkrachten betaalt u altijd voor minimaal 3 uur. Ook als ze maar 1 uur hebben gewerkt.

Personeel aannemen

U kunt extra personeel aannemen, bijvoorbeeld als voor een langere periode meer drukte verwacht en meer personeel nodig heeft. Neemt u voor de eerste keer personeel aan, dan moet u zich als werkgever melden bij de Belastingdienst. En u moet een loonadministratie gaan bijhouden. Als u personeel aanneemt, moet u rekening houden met maatregelen tegen schijnconstructies. En let op de aanzegtermijn bij tijdelijke contracten.

Heeft u een eenmanszaak?

Ook dan kunt u personeel aannemen. U hoeft uw rechtsvorm niet te wijzigen.

Familie vragen

Uw familie kan helpen in uw onderneming. Uw kinderen kunnen meewerken in uw onderneming. Ook uw partner kan meewerken in uw bedrijf. U kunt dan misschien gebruikmaken van de meewerkaftrek.

Vakantiekrachten inhuren

Tijdens schoolvakanties of buiten schooltijden kunt u jongeren inhuren. U moet rekening houden met de leeftijd van de jongeren. Zo mogen kinderen van 13 en 14 geen industrieel werk doen. Dat betekent dat ze niet in een fabriek mogen werken. En ze mogen niet met en bij machines werken.

Freelancers of zzp’ers

Freelancers en zzp’ers zijn zelfstandig ondernemers. Als u ze inhuurt, wordt u opdrachtgever en de freelancer of zzp’er is dan de opdrachtnemer. U kunt deze arbeidsrelatie vastleggen in een modelovereenkomst van de Belastingdienst.

Feiten en cijfers: tijdelijke banen

De grafiek laat het aantal personen zien die in een jaar in een tijdelijke baan werkten van maximaal twee maanden.

Delen: