In artikel 240 van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek staat:

Bij algemene maatregel van bestuur kunnen herstellingen worden aangewezen die moeten worden aangemerkt als kleine herstellingen die krachtens artikel 217 voor rekening van de huurder zijn. Van de krachtens het onderhavige artikel vastgestelde bepalingen kan niet ten nadele van de huurder worden afgeweken.

Het betreft hier dus klussen die in opdracht van de huurder en voor rekening van de huurder kunnen worden uitgevoerd. Toestemming van de verhuurder is niet nodig.

De laatste zin geeft aan dat andere werkzaamheden voor rekening van de verhuurder komen. En die moet daarvoor dan in beginsel ook opdracht verstrekken.

De algemene maatregel van bestuur is het Besluit kleine herstellingen waar in de bijlage een opsomming van de kleine herstellingen is gegeven.

Downloaden: Bijlage Besluit kleine herstellingen – huur

 

 

Delen: