Op 1 januari 2024 gelden een paar nieuwe regels voor aannemers.

Kwaliteit borgen

Nieuwbouw moet vanaf die datum geborgd worden. Borgen betekent dat vastgesteld moet worden dan de bouw tenminste voldoet aan de daarvoor geldende wettelijke regels. Het Bouwbesluit vormt hierbij de kern.

Voor verbouwingen geldt dat vanaf 1 januari 2025. Het is dan niet meer de gemeente die een bouwplan eerst technisch moet goedkeuren. De gemeente beoordeelt voortaan alleen de planologische aspecten. Het technisch toezicht op de bouw komt in handen van een onafhankelijke kwaliteitsborger. Deze kan worden ingeschakeld door de opdrachtgever of door de aannemer.

 

Relatie opdrachtgever aannemer

Vanaf 1 januari 2024 gelden voor zowel nieuwbouw als voor verbouwingen nieuwe privaatrechtelijk regels. Dat zijn de in het Burgerlijk Wetboek opgenomen voorschriften, die de verhouding tussen de opdrachtgever en de aannemer regelen.

Zo geldt voor nieuwbouw, dat de aannemer vooraf moet aangeven hoe hij de financiĆ«le risico’s rond het uit te voeren werk heeft gedekt. En gelden nieuwe regels voor het inhouden van de laatste bouwtermijn (de bekende 5%).

Voor alle aannemingsovereenkomsten gelden aangescherpte regels voor:

a. de aansprakelijkheid van de aannemer na de oplevering van het werk

b. de waarschuwingsplicht, en nieuwe regels voor

c. het opleverdossier.

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VLOK op 2 oktober 2023 is besloten om – in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis – enkele wijzigingen aan te brengen in de huidige tweezijdige VLOK Uitvoeringsvoorwaarden 2021 om aansluiting te houden op de nieuwe wetgeving.

VLOK-Partner Minuba helpt ondernemers om op eenvoudige wijze aan de nieuwe wet te voldoen en tegelijkertijd een professioneler opleverrapport voor de klant te maken.

Delen: