Ondernemers zijn nog weinig bekend en hebben weinig ervaring met nieuwe financieringsvormen en bestaande overheidsregelingen voor versterking van hun financiële positie. Dat blijkt uit mkb financiering: behoefteonderzoek en analyse van de Kamer van Koophandel (KvK). Het onderzoek werd gedaan in samenwerking met Hogeschool Utrecht en is uitgevoerd onder zzp’ers en mkb’ers (2-49 wp).

“Ondernemers kiezen vooral voor traditionele vormen en als die spaak lopen, haken de meeste ondernemers af in hun zoektocht naar geld“, zegt KvK-bestuursvoorzitter Claudia Zuiderwijk. “Door onbekendheid worden nieuwe financieringsmogelijkheden nog nauwelijks gebruikt. Dat blijkt uit dit eerste, grote onderzoek van de KvK naar de financieringsbehoefte van ondernemers.”

De KvK gaat meer doen om ondernemers te helpen met hun financieringsbehoefte. De KvK werkte bij dit onderzoek samen met Lex van Teeffelen, lector Financiële en Economische Advisering aan  Hogeschool Utrecht.  Lex van Teeffelen: “Veel ondernemers staan voor het verkeerde loket. Ze gaan naar de bank en worden daar vaak afgewezen. Ze kunnen beter alternatieven proberen, zoals factoring, leasing of Qredits.”

Alternatieven

24 financieringsvormen en 14 overheidsregelingen kregen de ondernemers in het onderzoek voorgelegd. In de top 5 van meest gebruikte financieringsvormen staan de hypotheek, de reguliere banklening, het verhogen van de rekening-courant, de lening van familie en vrienden en de vooruitbetaling door klanten.

Mkb’ers weten gemiddeld iets meer van financieringsvormen dan zzp’ers, maar ook mkb’ers maken slechts beperkt gebruik van alternatieve vormen.  Opvallend is dat de starterslening, crowdfunding en het overbruggingskrediet bij vier van de vijf zzp’ers (deels) bekend zijn, maar door slechts 1 tot 2 procent van de zzp’ers worden gebruikt. Vier van de vijf mkb’ers kennen (deels) het overbruggingskrediet, operationele leasing, de starterslening en crowdfunding, maar slechts 1 tot 3 procent van de mkb’ers maakt er gebruikt van.

Overheidsregelingen zijn veel minder bekend bij ondernemers. De bekendste is de Kleinschalige Investeringsaftrek die de helft van de zzp’ers kent en twee derde van de mkb’ers. Ze maken er het meest gebruik van: 18% van de zzp’ers en bijna 30% van de mkb’ers. De kennis en het gebruik van de overige 13 regelingen is veel minder. Dat wordt mede veroorzaakt door het feit dat het voor een deel om regelingen voor kleinere doelgroepen gaat.

Bankfinanciering

21% van de zzp’ers had in de afgelopen twaalf maanden behoefte aan financiering en 39% van de mkb’ers. Hiervan diende 42% van het mkb (2 t/m 49 wp) en 27% van de zzp’ers daadwerkelijk één of meerdere aanvragen in. De financiering dient vooral voor het aanschaffen van bedrijfsmiddelen, werkkapitaal en de herfinanciering van schulden.

Het gaat om bedragen bij toekenning, bij zzp’ers onder de €50.000 en bij mkb’ers vaak onder de €100.000. Groeifinanciering komt op de tweede plaats, maar de bedragen zijn daar hoger tot € 500.000. Traditioneel stappen ondernemers eerst naar de bank.

Veel ondernemers, 66% van de zzp’ers en 52% van mkb, die in het afgelopen vijf jaar een of meerdere aanvragen indienden bij een bank of andere instellingen kregen te maken met een afwijzing. Toch overweegt 56% van de zzp’ers en 70% van het mkb (2t/m 49 wp) met een financieringsbehoefte opnieuw een bankfinanciering aan te vragen.

Ervaring loont

De helft van de zzp’ers en ruim de helft van de mkb’ers maakt gebruik van een boekhouder of accountant.  Ondernemers die gebruik maken van een financieel deskundige dienen 20% vaker een aanvraag voor financiering in dan ondernemers zonder financieel adviseur. De acceptatiekansen met of zonder financieel adviseur zijn echter gelijk.

Ervaring speelt een belangrijke rol bij het indienen van financieringsaanvragen: de kans dat een ondernemer een aanvraag indient, is 50% hoger als die ondernemer eerder aanvragen heeft ingediend. Ook de acceptatiegraad van financiers is hoger als ondernemers eerder financieringen hebben aangevraagd.

Nationale Financieringswijzer

Ondernemers helpen bij financieringsvragen is een belangrijk speerpunt voor de KvK. De KvK is binnen de Nationale Financieringswijzer het eerste contact van de overheid voor ondernemers met vragen over financiering. De KvK Financieringsdesk is in begin 2014 opgericht.

In negen maanden van 2015 hielpen onze adviseurs al ruim 6.500 ondernemers met financieringsvragen via 0800-1014. Verder bezochten ruim 206.000 unieke bezoekers in de eerste negen maanden van  2015 de financieringspagina’s van www.kvk.nl en www.ondernemersplein.nl.

 

Bron: SchildersVAk.nl (11 november 2015)

Delen: