Kleinere Verenigingen van Eigenaren (VvE’s) hebben minder vaak een meerjarenplanonderhoud (Mjop) dan grotere VvE’s. Ze hebben daarmee ook hun financiële planning rond beheer en onderhoud minder op orde. Dit blijkt uit een onderzoek van het bureau RenM|Matrix, dat in opdracht van de NVM werd uitgevoerd onder appartementseigenaren. In totaal hebben 412 appartementseigenaren de online enquête ingevuld.

Juli 2015 heeft het kabinet een concept-wetsvoorstel met voorstellen tot maatregelen ter verbetering van het functioneren van VvE’s bij wijze van een (inmiddels gesloten) internetconsultatie gepubliceerd. De langs deze weg opgehaalde input kan worden gebruikt voor een naar de Tweede Kamer te sturen wetsvoorstel.

In het algemeen wordt aangenomen dat kleine VvE’s (bestaande uit 10 of minder appartementen) onvoldoende georganiseerd zijn en weinig tot geen reserves hebben om tijdig adequaat onderhoud te kunnen uitvoeren. Om te zien of dit beeld klopt en wat deze kleine VvE’s dan eventueel wel doen om te zorgen dat het onderhoud op orde blijft, werd dit onderzoek uitgevoerd.

“Uit het onderzoek kan inderdaad geconcludeerd worden dat kleine VvE’s minder actief zijn op het vlak van informatievoorziening en het vastleggen van afspraken over het plegen van onderhoud”, zegt NVM-voorzitter Ger Hukker. “Dit geldt met name voor de allerkleinste VvE’s – bestaande uit 3 of minder appartementen. VvE’s van 4-10 appartementen zijn in het algemeen juist goed georganiseerd.”

Hukker: “We raden mensen aan om een bouwkundige keuring te laten uitvoeren, als ze verhuizen en lid worden van zo’n kleine VvE. Dat kan problemen voorkomen. Ook moet je je realiseren dat de woonkosten wel eens hoger kunnen uitvallen, omdat die kleine VvE’s minder geld voor onderhoud hebben gereserveerd.”

Wetsvoorstel

Naar verwachting per 1 juli 2016 moet een wetsvoorstel van kracht worden dat alle VvE’s verplicht tot een minimale jaarlijkse reservering voor groot onderhoud. Hiermee wordt voorkomen dat goedwillende appartementseigenaren komen te lijden onder mede-appartementseigenaren  die  sparen voor onderhoud relatief eenvoudig konden blokkeren. De NVM ondersteunt de opzet van het wetsvoorstel, maar merkt daarbij wel op dat er nog een aantal praktische bezwaren zijn bij de handhaving.

Om de stand van zaken binnen VvE’s inzichtelijk te maken hebben zeven organisaties, waaronder de NVM, de VvE-checklist opgesteld. In deze checklist zijn de belangrijkste kenmerken van een VvE opgenomen waarover een potentiële koper minimaal geïnformeerd dient te worden. Op de website van de NVM (www.nvm.nl ) kan men bij de ‘dossiers’ deze checklist vinden.

Uit: SchildersVak.nl (11 november 2015)

Delen: