Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de VLOK op maandag 26 november 2018 besloten de leden als Jaarthema 2019: Duurzamer? Duurzamer!  te kiezen.

Geïnspireerd door gastheer Greenworks Academy te Apeldoorn werden de eerste verkenningen uitgevoerd. Gerard Hospers van de Greenworks Academy hield zijn gehoor een aantal stellingen voor. De conclusie was duidelijk, de aanwezige VLOK-leden zijn zich terdege bewust van de uitdagingen die er voor vakmensen liggen.

  • Er is steeds meer vraag naar duurzaam.
  • Er zijn steeds meer vragen over duurzaam.
  • Er zijn steeds meer nieuwe producten voor duurzaam.
  • Er komen steeds meer eisen over duurzaam.

Kortom: werk aan de winkel. Het is de bedoeling dat het thema met en door leden samen gedurende komend jaar vorm krijgt. Tijdens de vergadering kwam de eerste activiteit al tevoorschijn. Wilco Machielse van KlusKlus in Zeist (en onder meer bestuurslid van de vereniging VIBA en voorzitter van de branchevereniging SBVN) nodigde zijn collega’s uit mee te doen aan zijn initiatief  woongezond-experience.nl

Uitvoerig werd stilgestaan bij het nieuwe arrangement voor de collectieve Aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB), die huisadviseur Aon (voorheen Meeùs) voor de leden heeft afgesloten. VLOK-leden krijgen hierover afzonderlijk bericht van zowel de VLOK als van Aon.

De uitvoerige notulen van de vergadering komen beschikbaar op het ledenportaal.

 

        

 

 

Delen: