Vandaag 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in werking getreden. vanaf nu gelden in alle lidstaten van de Europese Gemeenschap dezelfde privacyregels.

Het toezicht berust bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Deze heeft verklaard in 2018 tenminste 1.000 controles te willen uitvoeren. Daarbij zal de Autoriteit Persoonsgegevens zich richten op de ondernemingen en instellingen waar de risico’s het grootst zijn. Maar ook zal worden gecontroleerd naar aanleiding van ingediende klachten.

De Autoriteit Persoonsgegevens heeft oog voor de problemen van kleinschalige ondernemingen. Die hebben geen aparte juridische afdeling die alles wel “even ” regelt. Maar als je niet kunt aantonen dat je de privacybescherming serieus neemt, hangt je wel degelijk een forse boete boven het hoofd.

De VLOK helpt haar leden om aan de nieuwe regels te kunnen voldoen. Daarbij kunnen de leden ook gebruik maken van de diensten van AVG Verenigingen.

 

Delen: