De rijksoverheid is in overtreding van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat is de conclusie van het zojuist verschenen rapport van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

De AP is al in 2017 onder de vorige wetgeving aan het onderzoek begonnen. Het volledige rapport waarin ook de reactie van de Belastingdienst is weergegeven kun je hier inzien of downloaden.

Naar aanleiding van het rapport hebben we contact gezocht met de AP en de vraag voorgelegd of de Belastingdienst nu ook een boete krijgt? Daarop is geantwoord dat een boete niet automatisch wordt opgelegd. Primair is aan de orde dat het probleem wordt aangepakt. De AP gaat ervanuit dat handhaving niet nodig zal zijn en dat de Belastingdienst de overtreding zo snel mogelijk ongedaan zal maken. De AP gaat er vooralsnog van uit dat een en ander uiterlijk 1 januari 2019 door de Belastingdienst geregeld kan zijn.

De tweede vraag die we stelde was: mag de zelfstandige nu zijn BTW-nummer van zijn briefpapier en site afhalen? De berichtgeving van de AP betekent niet dat je de vermelding van je BTW-nummer nu zomaar kunt staken. Het is aan de Belastingdienst om hierover duidelijkheid te geven. Daarom hebben zij deze vraag ook aan de Belastingdienst voorgelegd.

De Belastingdienst heeft daarop te kennen gegeven dat de vermelding van het BTW-nummer niet achterwege kan blijven en dat de huidige situatie blijft bestaan, totdat de Staatssecretaris van Financiƫn met een alternatief is gekomen.

Bron: AP 13 juli 2018 / ^RB

Delen: