Mede door toedoen van partners van VLOK-leden (zie hierna onder Waarom?) heeft de VLOK een collectieve Invaliditeits- en Overlijdensverzekering bij ongevallen afgesloten. Het is een zgn. contributiegebonden verzekering, d.w.z. dat elk VLOK-lid meedoet. Zijn er meerdere ondernemers, zoals in een vennootschap onder firma, dan doet elke vennoot mee.

De verzekering keert een bepaald bedrag uit, indien je door een ongeval (dus niet door ziekte!) een blijvend letsel overhoudt. De hoogte van dit bedrag hangt af van de mate van invaliditeit die het letsel teweeg brengt.

Ook wordt een bedrag uitgekeerd ingeval van overlijden.

De verzekering kent een wereld-dekking, dus waar het ongeval plaatsvindt maakt in beginsel niet uit. En ook niet dat het ongeval niets met je werk te maken heeft.

Waarom?

Doel van deze verzekering is om je als ondernemer er elk jaar aan te herinneren of je voldoende maatregelen hebt getroffen voor het (noodlottige) geval dat je langdurig arbeidsongeschikt raakt. En je gezin zonder inkomsten komt te zitten, terwijl alle lasten doorlopen!

De VLOK helpt met de adviseurs van Aon Verzekeringen de leden graag bij dit vraagstuk. Overigens hoef je niet altijd uit te komen op een verzekering. Samenwerken met andere ondernemers in een Broodfonds kan ook helpen. Of een combinatie van broodfonds en verzekering!

We raden de leden in ieder geval aan de premie van de VLOK Invaliditeits- en overlijdensverzekering bij ongevallen (22,15 euro premie en 2 euro jaarlijkse prolongatiekosten) elk jaar privé te betalen, zodat ingeval van nood de uitkering niet fiscaal belast wordt.

Documenten:

 

Hieronder staan een aantal veel voorkomende vragen (VVV) over Ongevallenverzekeringen.


 

Vraag: Keert een ongevallenverzekering ook uit als ik ziek wordt?

Nee. Er vindt alleen een uitkering plaats als voldaan wordt aan tenminste twee voorwaarden, te weten:

1. er is sprake van een blijvend functieverlies van een lichaamsdeel of overlijden, én

2. deze letselschade of het overlijden is het gevolg van een ongeluk.

Een ziekte is géén ongeluk!

Om ook ingeval van ziekte een uitkering te krijgen, moet je iets meer doen. De meest voor de hand liggende optie is het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Die zijn er in vele vormen en maten.

Wil je zaken zo veel mogelijk in eigen beheer regelen zul je moeten sparen. Voor een uitkering tot maximaal twee jaren kun je ook deelnemen aan een broodfonds. Ook zijn deze opties te combineren met een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

Omdat de arbeidsongeschiktheidsverzekering een ingewikkeld verzekeringsproduct is, mag alleen een daarvoor gediplomeerd verzekeringsadviseur je daarbij helpen. Aon helpt je daarbij graag.

 


 

Vraag: Vergoedt een ongevallenverzekering ook mijn ziektekosten die een zorgverzekeraar niet vergoedt?

Nee. Een ongevallenverzekering keert een vooraf vastgesteld bedrag uit bij blijvende invaliditeit of overlijden.

Een voorbeeld uit de praktijk: een klusser is bij een klant aan het werk op zolder. Hij hoort zijn telefoon afgaan die hij een verdieping lager heeft laten liggen. Hij loopt snel de trap af, struikelt en komt hard ten val. Hij houdt hieraan een gecompliceerde breuk aan zijn been over. Bovendien slaat hij met zijn hoofd tegen de grond waardoor hij blijvend doof is een een oor.

De ongevallen verzekering geeft een uitkering voor het blijvend functieverlies aan zijn been en voor het oor.

 


 

terug

Delen: