Voor VLOK-leden geldt, dat zij over een goede AVB moeten beschikken. Je hoeft niet eens schuldig te zijn, maar toch verantwoordelijk zijn voor de gevolgen van een ongeval. Daarmee is de AVB voor de VLOK een belangrijk onderdeel van kwaliteit gebaseerd op het gezegde: “Afspraak is afspraak”.

Omdat voor VLOK-leden de verplichting geldt over een goede AVB te beschikken heeft de VLOK sinds 1998 afspraken over een collectief verzekeringsaanbod. Vanaf 1 januari 2019 is er voor VLOK-leden een nieuwe collectieve VLOK-Aansprakelijkheidsverzekering voor Bedrijven (AVB) beschikbaar.

Over de nieuwe verzekering vanaf 2019 hebben de VLOK-leden die al verzekerd waren op de VLOK-polis bijgaande brief ontvangen, met daarbij een Aanvraagformulier.

N.B. in de brief moet onder aan pagina 1 in plaats van “meer dan EUR 250.000,-.” worden gelezen “tot EUR 250.000,-.”

Omdat een verzekering niet automatisch tot stand kan komen, moet élk aangeschreven VLOK-lid dit aanvraagformulier inzenden naar Aon.

 

 

Hieronder staan een aantal veel voorkomende vragen (VVV) over de VLOK-AVB-polis.


 

Vraag: Hoe moet ik de kolom met bedrijvigheden lezen?

In het Aanvraagformulier staat een overzicht van bedrijvigheden. Het is voor de verzekering van belang dat de dekking goed is afgestemd op de werkzaamheden die je in je bedrijf uitvoert of wil gaan uitvoeren. Het gaat hier om een keuze te maken uit één van de mogelijkheden. Omdat de VLOK inmiddels veel soorten bedrijven als lid heeft is het een uitgebreide lijst geworden.

Voor de meeste VLOK-leden die allround zijn, zal de keuze gaan om:

  • Klussenbedrijf Exclusief Bouwkundige werkzaamheden. Dat is het basis-klussenbedrijf, dat zich wel bezig houdt met onder meer keukenrenovatie en badkamers, inclusief het daarbij behorende installatiewerk., of
  • het Klussenbedrijf Inclusief Bouwkundige werkzaamheden. Daarbij worden ook verbouwingen gedaan, zoals serres, dakkapellen, uitbouwen en aanpassingen in de bouwkundige constructie van het gebouw (o.a. steunmuren en draagvloeren).

Maar er zijn ook bedrijven, die zich beperken tot bijvoorbeeld inbouwkasten en meubelmakerij, waarvoor de Algemene Voorwaarden van de VLOK-Vakgroep Interieurbouw 2016 beschikbaar zijn, samen het het daarbij behorende Opdrachtformulier Interieurbouw. Die kunnen dan kiezen voor de optie: Meubelmaker.

En voor parketteurs die gebruik maken van de Algemene Voorwaarden van de VLOK-Vakgroep Parket 2016 en het daarbij behorende Opdrachtformulier Parket, is er de optie Vloerenlegger.

LET OP: Laat je niet verleiden door “het is goedkoper”, maar zorg dat de dekking goed bij je werkzaamheden aansluit. Want als je schade maakt bij werkzaamheden die je niet hebt opgegeven, ben je niet gedekt!

Neem bij onzekerheid altijd contact op met de adviseurs van Aon!

 


Vraag: Wat dekt een aansprakelijkheidsverzekering voor bedrijven (AVB)?

Een AVB dekt materiële schade en letselschade aan anderen door jouw schuld. Het moet gaan om gevolgschade van door jou uitgevoerde werkzaamheden. Schade aan het werk, dat je zelf hebt (op)geleverd, is niet gedekt op een AVB.

Bijvoorbeeld: je legt een waterleiding aan en het aanbrengen van een koppeling gaat niet goed. Er stroomt water uit de leiding naar beneden. Er ontstaat daardoor schade aan vloerbedekking en muren. Het water stroomt zelfs door naar de woning van de benedenburen. Ook daar ontstaat waterschade. Al deze gevolgschade is gedekt door je AVB.

De kosten die te maken hebben met het herstellen van de waterleiding zelf zijn niet gedekt. Het gaat dan om het eigen opgeleverde werk. Daarvoor moet je zelf garant staan.

 


Vraag: Als ik bouwkundige werkzaamheden doe, is deze verzekering dan ook een CAR?

Nee.

De CAR (Construction All Risks) verzekering is een uitgebreide bouwverzekering die meer dan alleen aansprakelijkheidsschade dekt, maar alleen tijdens de uitvoering van het werk (en een korte tijd daarna).

Deze verzekering dekt schade, voortkomend uit de werkzaamheden:

  • aan het werk zelf
  • aan bestaande eigendommen van de opdrachtgever
  • aan hulpmateriaal

Extra zekerheid voor de klant

Wanneer je een CAR-verzekering hebt afgesloten, is dat ook voor de klant een extra zekerheid. De klant heeft een gerust gevoel dat ingeval van een (grote) schade er dekking is op de verzekering en hij niet met je in een discussie over de kosten terechtkomt.

Aon Verzekeringen heeft wel een optie om voor werken tot 50.000 euro een speciale CAR-verzekering te sluiten, die aansluit op de VLOK-AVB Klussenbedrijf Inclusief Bouwkundige werkzaamheden. Raadpleeg daarvoor de Aon-adviseur.

 


 

Vraag: Is de VLOK-Geschillenpolis nu vervallen?

Ja.

Van 1998 tot en met 2018 was er sprake van de VLOK-AVB met Geschillenpolis. Dit was een unieke combipolis, waarbij er een dekking was voor het geval een VLOK-lid door de Geschillencommissie zou zijn veroordeeld tot een schadevergoeding aan de consument en hij deze schadevergoeding niet zou kunnen betalen. In dat geval kan de consument een beroep doen op de VLOK-Nakomingsgarantie en betaalt de penningmeester de vergoeding aan de consument. En voor het geval de penningmeester dat geld niet meer zou kunnen verhalen op het VLOK-lid, omdat die failliet is gegaan, was de VLOK gedekt via de Geschillenpolis.

De VLOK-Nakomingsgarantie is – op last van de Nederlandse Bank – beperkt tot 10.000 euro per uitspraak. Zie artikel 15 van de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 2016.

Vanaf 1 januari 2019 betalen de VLOK-leden in plaats van de premie voor de Geschillenpolis een Tijdelijke Bijdrage Nakoming Uitspraken Geschillencommissie. Dit bedrag is gelijk aan de vroegere premie. Met de Tijdelijke Bijdrage vormt de penningmeester een voorziening waarmee de VLOK namens de leden de afspraken met de Geschillencommissie kan blijven nakomen. Naarmate er voldoende geld hiervoor gereserveerd is, zal de bijdrage worden afgebouwd.

LET OP: Ook de aanvullende dekking voor de Geschillenpolis is vervallen!

In aansluiting op de VLOK-AVB met Geschillenpolis konden VLOK-leden zelf een aanvullende polis sluiten. Met die polis werd het verzekerd bedrag van 10.000 euro verhoogd tot 50.000 euro per opdracht.

Inmiddels kunnen VLOK-leden deze aanvullende verzekering niet meer voor hun klanten afsluiten. Daarom is het derde lid van artikel 15 van de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden 2016 en de Algemene Voorwaarden van de VLOK Vakgroep Interieurbouw 2016 komen te vervallen.

 


 

terug

Delen: