Ziek en toch inkomen!

 

Geen uitsluitingen op leeftijd, ziektegeschiedenis of ondernemerservaring (ook starters zijn welkom). Dat is de eerste boodschap op www.vlok-aov.nl.

 

Wat, als…..

Arbeidsongeschiktheid is een woord waar een zelfstandig ondernemer liever niet aan denkt. In de meeste gevallen heeft de ondernemer niet helder voor ogen wat de gevolgen zijn. Zelfs niet voor een periode van twee jaar. Want in meer dan 98% van de gevallen blijken ondernemers binnen 2 jaar van de gevolgen van ziekte of ongeval te herstellen. Althans zodanig, dat je je eigen zaak weer kunt runnen.

 

Tip: Je boekhouder is toch net met je jaarstukken bezig.

Vraag eens je vaste lasten over de komende twee jaar in beeld te brengen. En bedenk hoe je bij langdurige ziekte vaste verplichtingen zo snel mogelijk op kan heffen (bijvoorbeeld een leasecontract). Kijk eens of je deze lasten kan blijven dragen. Voor het onverhoopte geval, dat je inkomsten uit je ondernemer plots zouden stoppen, omdat je “even” niet meer kunt werken.

 

Borstlap

Misschien al opgevangen. De Commissie Borstlap heeft de regering onder meer geadviseerd een wettelijk verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen in het leven te roepen. Wie herinnert zich nog de enkele jaren tot 2004? Toen was je als ondernemer elk jaar een paar duizend euro aan premie kwijt voor de WAZ, de Wettelijke Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen. Er was zoveel weerstand tegen deze regeling, dat hij werd afgeschaft!

En toch is er nu een meerderheid in de Tweede Kamer die voor (her)invoering is. Misschien duurt het nog een paar jaar en komt het in een ander jasje, maar toch.

 

Vrij ondernemerschap

De VLOK is voor zoveel mogelijk vrijheid voor ondernemers. In de praktijk zijn er al zoveel wetten waar een ondernemer mee te maken heeft.

Aan de andere kant houdt die vrijheid ook een verantwoordelijkheid in. Het kan dus niet zo zijn, dat je “Lang leve de vrijheid!” roept en als je ziek bent gelijk je hand gaat ophouden.

En wat dacht je van:

  • je verantwoordelijkheid naar je naasten? Oh, je partner werkt ook? Maar als die thuis voor een zieke moet zorgen?
  • de zorg voor de continuïteit voor je klanten?
  • het kwijtraken van die sluimerende stress, omdat je weet dat je iets zou moeten regelen, maar het nog steeds niet gedaan hebt!

 

Twintig minuten ongeveer

Echt veel langer hoeft het niet te duren. Dan zet je jezelf aan het sparen en ben je met onmiddellijke ingang gedekt. Tegen de minste kosten wordt alles voor je geregeld voor een door jezelf gekozen netto-inkomen voor een periode van twee jaar!

 

Uit: Interieurbouw 3-2021

Delen: