De nieuwe leveringsvoorwaarden 2021 zijn van kracht.

Eindelijk, eindelijk….. al tijdens de Algemene Ledenvergadering van vorig jaar hebben de leden besloten om de grens voor de algemene VLOK-nakomingsgarantie te leggen op € 5.000. Aantekening hierbij was dat er een mogelijkheid kwam deze (onder voorwaarden) te verhogen naar € 10.000. Een machtig reclamemiddel.

Het overleg met de Consumentenbond (en indirect met de Vereniging Eigen Huis) nam meer tijd in beslag dan gedacht en gewenst, maar ineens was het akkoord er. Tja en dan moet het opeens snel gaan.

In de meeste gevallen blijkt dat de grens van € 5.000 voldoende is. Let wel we hebben het over een nakomingsgarantie. Maar als het om een grotere klus gaat vindt je klant € 10.000 reëler klinken. Die kun je dan als VLOK-lid je klant aanbieden. De komende week zullen we uitgebreide informatie sturen over hoe te handelen.

Aanbetaling

In het reglement van de Geschillencommissie staat, dat een ondernemer een klacht niet kan voorleggen als de klant niet wil of kan betalen, zonder dat er een geschil is over de geleverde kwaliteit. De Geschillencommissie ziet dat puur als een incasso-zaak. Het gaat daarom dus niet om de beoordeling van de kwaliteit van het geleverde werk.

Om diezelfde reden valt vanaf 4 oktober 2021 de aanbetaling waarvoor geen werkzaamheden zijn verricht niet langer onder de VLOK-nakomingsgarantie. Maar, zoals we gaan aangeven, zijn er voldoende mogelijkheden om elkaar financiële zekerheden te verschaffen. Ook daar zullen we je de komende week informatie over verstrekken.

Deze wijzigingen worden van kracht voor opdrachten, die na 4 oktober verstrekt worden.

Heb je een vraag, omdat je nu al bijv. offertes aan het maken bent…. Stuur dan even een mail naar info@vlok.nl en wij nemen contact met je op.

Ook zullen we tijdens de regiobijeenkomsten, die hopelijk dit najaar weer kunnen worden opgestart, en via berichten aan de consument extra voorlichting geven over de nieuwe voorwaarden.

Via www.vlok.nl kun je onderstaande sets downloaden:

VLOK Uitvoeringsvoorwaarden voor Vakmensen 2021
VLOK Algemene voorwaarden Parket 2021
VLOK Opdrachtformulier 2021

 

Delen: