De trend van de afgelopen jaren heeft zich ook in 2016 voorgezet. Het aantal klachten bij de geschillencommissie is weer verder omlaag gegaan. De Geschillencommissie Klussenbedrijven behandelt geschillen tussen consumenten en VLOK-klussenbedrijven over uitgevoerde werkzaamheden en de daarbij door het bedrijf geleverde materialen. Het jaarverslag van de geschillencommissie is daarom een belangrijke kwaliteitsmonitor.
 
Sinds 1998 lost deze commissie – bijgestaan door deskundigen – geschillen op tussen klussenbedrijven en consumenten. Op een snellere en goedkopere manier dan via de rechter. En met voor beide partijen een extra garantie dat de uitspraak ook wordt nagekomen. Dit alles is geregeld in de VLOK-uitvoeringsvoorwaarden 2016.

Uit het jaarverslag 2016 van de Geschillencommissie. 

Aantal klachten en uitspraken. 
Er waren 19 klachten in behandeling, waarvan 13 waren ingediend in het verjaarverslag. De commissie deed in totaal 6 uitspraken.
Een deel van de klachten kon niet verder in behandeling worden genomen omdat de ondernemer niet was aangesloten of omdat de consument niet voldeed aan de formele innamevoorwaarden.

Soort klachten.
In de meeste zaken gingen de klachten over non-conformiteit en schade. Hierbij betroffen de meeste geschillen loodgieterswerk en timmer- en schilderwerk.

Financieel belang.
Het financieel belang dat bij de klachten in het geding was, bedroeg gemiddeld €9.748,-

Aard van de beslissingen. 
Van de 6 geschillen waarin de commissie uitspraak deed, werden 5 klachten gegrond verklaard en 1 ten dele gegrond. Bij de 5 van de (ten dele) gegronde klachten werd een vergoeding opgelegd. Het gemiddeld toegekende bedrag was €9.664,-  ¹.

¹.
Dit bedrag wordt niet alleen bepaald door het financieel belang (offertebedragen), maar ook omdat eventuele gevolgschade voor niet goed uitgevoerd werk ook voor rekening van de ondernemer komt.

 

 

Lees het jaarverslag 2016 van de geschillencommissie klussenbedrijven.
Geschillencommissie Klussenbedrijven 2016

 

Delen: