Vanaf 1 januari 2021 kunnen vakmensen, jong en oud, ongeacht hun gezondheidsgeschiedenis meedoen met de VLOK-aov voor vakmensen. Je kunt deelnemen wanneer je op het moment van instroom arbeidsgeschikt bent en als zelfstandig ondernemer staat ingeschreven in het handelsregister. Ook als je in een eigen BV werkt.

De informatie komt uitgebreid op een aparte site, maar voorlopig geven we nu alvast op een aantal vragen antwoord.

 

Delen: