Klant levert zelf materialen

Tijdens het opnemen van de werkzaamheden aan een badkamer geeft de klant zelf bepaalde materialen in te kopen. Helaas heeft hij de tegels en het sanitair nog niet uitgekozen. Je weet dus nog niets over kwaliteit, hoeveelheden en levertijden.

Hoe verwerk je dat als opdrachtnemer in je offerte en tijdens de werkzaamheden?

Wanneer je niets doet, loop je als vakman grote risico’s. Bij een geschil zal de rechter als uitgangspunt nemen, dat jij als vakman de kwaliteit van spullen en de organisatie van het werk het best kan regelen, ofwel: ‘verwerken is accepteren’. (1)

Zo kun je als aannemer opdraaien voor de financiële gevolgen van gebreken aan de producten (herstellen werk of zelfs het opnieuw leveren en verwerken van materialen).

 

Als tip geef ik een aantal punten mee, die je kunt gebruiken in je offerte:

  1. Behoudt het recht voor om door de klant aangeleverde materialen af te keuren vanwege slechte kwaliteit, maatafwijkingen, kleur, sterkte e.d.
  2. Controleer vooraf samen met de klant bij levering van de materialen de kwaliteit, hoeveelheid, afmetingen en afwijkingen. Leg de bevindingen schriftelijk vast en laat deze door klant “voor gezien” tekenen.
  3. Leg in je offerte vast, dat je op de door klant geleverde materialen geen garantie geeft. Vermeld daarbij dat (herstel)kosten die voortvloeien uit een gebrek in de materialen voor rekening van de klant zijn.
  4. Geef in je offerte aan, dat onvoldoende materialen of te late levering kan leiden tot stagnatie en latere oplevering van het werk en mogelijk tot meerwerk.

Kans

Wijs de klant gerust op de risico’s die de klant zelf op zich neemt en geef aan dat je hem kan ontzorgen door de levering van materialen mee te nemen in de offerte!

 

[1] Kijk eens naar artikel 4, vierde en vijfde lid van de VLOK-Uitvoeringsvoorwaarden over de verplichtingen van de aannemer en artikel 5 over de verplichtingen van de opdrachtgever.

Delen: