De strijd om de vaklieden gaat weer losbarsten. In de Financiële Telegraaf melden diverse organisaties en banken dat het economisch herstel dreigt te stagneren. Gering eigen vermogen bij aannemers, moeilijke financiering van bedrijfsactiviteiten,  tekort aan geschikte bouwlocaties en een tekort van vaklieden zijn de meest genoemde knelpunten. Door de crisis zijn 85.000 banen in de […]

Delen:

Dat blijkt uit een verkennend onderzoek van Autoriteit Consument & Markt (ACM) naar de rol en de werking van keurmerken voor consumenten. Anita Vegter, bestuurslid van ACM: ‘Organisaties en bedrijven die keurmerken uitgeven zouden er goed aan doen een einde te maken aan de huidige wildgroei. Er moet een kader komen voor het oprichten en […]

Delen: