Net zoals in elke vereniging is de Algemene Ledenvergadering het hoogste orgaan van de vereniging. De leden geven aan het bestuur aan wat de VLOK voor hen moet doen.

Het bestuur is verantwoordelijke voor de uitvoering van de wensen van de leden. De bestuursleden zetten zich daarvoor in met volle overgave. Elk van de bestuursleden heeft daarbij een eigen “portefeuille” van onderwerpen waaraan hij in het bijzonder aandacht besteed.

Het secretariaatsbureau in Zoetermeer ondersteunt de leden en het bestuur. Op het secretariaat werkt een klein team – de meeste medewerkers werken in een parttime functie – aan alle zaken die gedaan moeten worden.

Daarnaast zijn sommige leden van de VLOK aanspreekpunt voor leden in een bepaalde regio. We noemen deze leden ‘regiocontactpersonen’.

.

Onze leden

Algemene ledenvergadering Ten minste eenmaal per jaar worden alle VLOK-leden uitgenodigd voor een Algemene Ledenvergadering. Voor elke vereniging is dit eigenlijk de belangrijkste gebeurtenis van het jaar. Tijdens de Algemene Ledenvergadering legt het bestuur aan de leden verantwoording af over de activiteiten van de VLOK en over de financiën. Daarnaast doet het bestuur voorstellen voor de activiteiten in de […] Lees meer

Secretariaatsbureau

Het bestuur wordt ondersteund door het secretariaatsbureau in Zoetermeer. Op het secretariaat werkt een klein team aan alle zaken die gedaan moeten worden.   Kees Huisman Algemeen secretaris keeshuisman@vlok.nl Dennis Kosten Directeur denniskosten@vlok.nl Antoinette van der Kolk Ledenservice antoinettevanderkolk@vlok.nl Lees meer

Bestuur

Het bestuur van de VLOK bestaat uit de volgende personen:    Gerard Oltmans Voorzitter g.oltmans@vlok.nl  Ed Stolwerk Externe betrekkingen e.stolwerk@vlok.nl  vacature  Paul Scholte Penningmeester p.scholte@vlok.nl   Lees meer
Delen: