Per 1 januari 2024 is de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen in werking getreden. De wet wordt overigens stapsgewijs ingevoerd.

Per 1 januari 2024 zijn onder meer van kracht:

  • Borging van nieuwbouw van woningen
  • Nieuwe wettelijke regels voor aannemingsovereenkomsten

Per 1 januari 2025 volgt de borging van verbouwwerkzaamheden van woningen.

De VLOK zal tijdens regionale en landelijke bijeenkomsten aandacht besteden aan de nieuwe wettelijke regels. Ook zullen er in de VLOK Akademie workshops worden gegeven.

De belangrijkste wijzigingen voor verbouwovereenkomsten zijn:

  1. Uitbreiding aansprakelijkheid van de aannemer na oplevering van het werk
  2. Waarschuwingsplicht aangescherpt
  3. Nieuw: opleveringdossier (consumentendossier)
Delen: