Als VLOK-lid kan je altijd bij ons aankloppen voor juridisch advies in te winnen. We kunnen je tips geven over welke stappen te ondernemen als bijvoorbeeld een consument niet betaalt. Is dat niet voldoende? Dan kan je ook via onze partner DAS advocaten of juridische adviseurs inschakelen voor hulp bij incasso en rechtsbijstand. Niet alleen advies dus, maar ook daadwerkelijke professionele juridische bijstand.

De DAS-incassodienst kan je via ons inschakelen als een klant niet wil betalen. Het maakt hier niet uit of de klant een particulier (consument) is of een zakelijke opdrachtgever. Is een klant niet tevreden over de geleverde dienst of is die het niet eens met de in rekening gebrachte prijs? Dan kan, als partijen het – ook na eventuele bemiddeling vanuit de VLOK – het niet met elkaar eens kunnen worden, via de VLOK de DAS-Rechtsbijstand worden ingeroepen. 

Een adviseur  van DAS zal in dit laatste geval dan eerst nog een laatste poging doen om er samen uit te komen. De ervaring wijst namelijk uit, dat dit voor alle partijen altijd de goedkoopste oplossing betekent. Maar wanneer dat niet lukt, zal het geschil bij de Geschillencommissie Klussen- en Vloerenbedrijven terecht komen (of eventueel bij de rechter). Als VLOK-lid zul je dan ondersteund worden bij de verdere procedure.