Na de afschaffing van de vestigingswet kon de VLOK zich op nieuwe doelen concentreren, zoals een verdere professionalisering van het klussenbedrijf en een systematische ondersteuning van de leden in de richting van hun klanten.

De ondertekening van de Uitvoeringsvoorwaarden 1998 waren het begin van een nieuwe fase voor de VLOK. De voorwaarden werden samen met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgesteld en kregen daarmee een zeer klantvriendelijk karakter. In het verlengde van deze voorwaarden erkende de minister van Justitie de VLOK als brancheorganisatie van klussenbedrijven. Daarmee was de weg vrij voor de oprichting van de onafhankelijke Geschillencommissie Klussenbedrijven, later de Geschillencommissie Klussen – en Vloerenbedrijven.

Sinds 2006 investeert de VLOK in klantgerichte service door het mogelijk te maken om een geschil nog sneller op te lossen via mediation – geschillenbeslechting zonder tussenkomst van de rechter. Door de tussenkomst van een bemiddelingsdeskundige worden partijen geholpen hun probleem alsnog zelf op te lossen. De ervaringen zijn positief, zowel voor de klant als voor het klussenbedrijf.

Delen: