Herken je deze opmerking van je klant?

Zo’n opmerking kun je verwachten als je op regiebasis werkt en geen vaste prijs bent overeengekomen. Hoe kun je deze opmerking voorkomen?
Als een uit te voeren werk vooraf moeilijk is in te schatten of als de klant nog niet een vastomlijnd plan heeft, kun je moeilijk vooraf een vaste prijs afgeven en is werken op regie een goed alternatief.

TIP: Geef je een globale raming van de uren en materiaalkosten en misschien zelfs een richtprijs, vermeld dan nadrukkelijk in de offerte, dat geen rechten kunnen worden ontleend aan de raming en houdt er rekening mee, dat als je een richtprijs afgeeft, je bij een dreigende overschrijding van meer dan 10
procent tijdig vóóraf aan de bel moet trekken!

Met deze checklist sta je sterk bij afrekeningen:

Zorg voor een schriftelijke – door beide partijen ondertekenden offerte, waarin het volgende staat:

  • een zo nauwkeurig mogelijke omschrijving te verrichten werkzaamheden.
  • het te berekenen uurloon, btw-percentage en opslag op materialen.
  • de momenten dat gefactureerd wordt (wekelijks).
  • de Algemene Voorwaarden.

Maak overzichten tijdens uitvoering van het werk:

  • Met wekelijks overzichten van de bestede uren en geleverde materialen.
  • Met de afleverbonnen bij de overzichten.
  • Zorg ervoor, dat zowel jezelf als je opdrachtgever de weekoverzichten voor akkoord ondertekenen.
  • Leg schriftelijk vast als er werk bijkomt of heel anders moet dan tevoren was afgesproken, bijvoorbeeld per mail.

Bij regie heeft een klant recht op een specificatie van de gewerkte uren en de geleverde materialen.

TIP: neem daarom de factuur samen met de klant door aan de hand van de weekoverzichten. Voeg als bijlage de
getekende overzichten toe.

Publicatie: KlusVisie – VLOK Journaal 2020-3

 

terug

Delen: