Tijdens een presentatie kreeg ik commentaar op mijn bewering dat ook werkzaamheden die je niet uitvoert moet vastleggen. ‘Wie verzint nou zoiets…?’ : riep iemand. Nadat ik een voorbeeld noemde, bleek de stelling niet zo slecht verzonnen.

Ik wees op een geval waar de klant had afgesproken zelf de oude keuken te slopen en de restanten af te voeren. Op het moment dat de vakman wilde beginnen, bleek de klant zijn toezegging niet was nagekomen. Vanzelfsprekend kwam dat door omstandigheden waarvoor je begrip kunt opbrengen, maar toch. We kennen allemaal de gevolgen, namelijk stagnatie, meerwerk en discussie.

Vastleggen.

We hebben het er al vaker over gehad, natuurlijk leg je in een offerte alle uit te voeren werkzaamheden en te leveren materialen schriftelijk vast. Dat is de kern van je offerte. Daar hangt de prijs voor jouw inspanningen aan vast. Wanneer een klant aangeeft werkzaamheden zelf te willen uitvoeren, is het noodzakelijk aan te geven wat jij doet en wat de klant gaat doen.

Beschrijf onder het kopje: ‘Werkzaamheden klant’ welke dat zijn. Verder is het raadzaam om daarbij aan te geven wat de gevolgen zijn als de klant de beloofde werkzaamheden niet (tijdig) uitvoert. Daarbij kan je eventueel denken aan een bedrag dat jij in rekening zal brengen als je die werkzaamheden alsnog moet uitvoeren. Dan is er op voorhand voor iedereen duidelijkheid.

Voorbeeld extra voorwaarde: ‘Mocht u door omstandigheden de door uzelf uit te voeren werkzaamheden niet (op tijd) kunnen verrichten, dan zullen de door ons extra bestede uren en (mogelijk) te leveren materialen achteraf op basis van regie worden doorberekend. Door ons tijdig in te lichten dat u niet in staat bent de afspraak na te komen, kunnen extra kosten beperkt blijven.’

Publicatie: KlusVisie – VLOK Journaal 2020-6

 

terug

Delen: