De VLOK heeft verschillende documenten beschikbaar om het voor u als consument eenvoudiger te maken met het klussenbedrijf van uw keuze goede zaken te doen.

Wij hopen u hiermee behulpzaam te zijn, zowel bij het maken van afspraken en het sluiten van een overeenkomst, als tijdens het verloop van de werkzaamheden en bij de afronding van de opdracht, de oplevering. In het geval er zich onverhoopt problemen zouden voordoen, treft u aanwijzingen aan voor het oplossen van een geschil tussen u en uw klussenbedrijf.