NEN-normen die in de wet tot dwingend recht verklaard zijn, moeten volgens de overheid gratis beschikbaar zijn voor iedereen. Deze normen zijn nu bij het Nederlands Normalisatieinstituut NEN (www.nen.nl) gratis verkrijgbaar.

Het betreft over het algemeen alleen normen die te maken hebben met de bescherming van water en de bodem.

Om normalisatie te bevorderen pleit de VLOK er voor om ook andere normen beter toegankelijk te maken. Bijvoorbeeld de technische normen die in het Bouwbesluit worden aangehaald. Deze normen gelden nu enkel als goedgekeurde manier om aan de gestelde eisen te voldoen. Andere technische oplossingen kunnen dus ook worden toegepast, maar geven op voorhand geen zekerheid dat ze in geval van problemen goedgekeurd worden.

Lijst met dwingend gestelde NEN-normen 2016

Lijst met veel gesteld vragen over normalisatie en antwoorden van het ministerie van Economische Zaken

Delen: